Magistraliter příprava: Tradiční poslání lékárníků

Individuální příprava léčivých přípravků nebo též magistraliter patří k práci lékárníka od nepaměti. Jak již název napovídá, jedná se o přípravu léků podle receptů, které jsou léty vyzkoušené a dodnes fungují. I v dnešní době hraje tato příprava nezastupitelnou úlohu v léčbě řady onemocnění.

Magistraliter: tradiční poslání lékárníků

Zhlediska formy podání můžeme rozdělit takto připravované léky na topické, kam patří všechny přípravky působící na kůži, dále léky ušní, nosní, oční, rektální a vaginální, déle přípravky perorální a orální, což jsou léky podávané ústy, liší se místem vstřebání účinné látky. S přípravou všech vyjmenovaných kategorií se setkáváme i přes hromadnou výrobu farmaceutického průmyslu prakticky denně.

Pro práci samotnou je lékárna uzpůsobena a její nedílnou součástí je laboratoř. Ta se od těch historických liší moderním přístrojovým vybavením. V současnosti využíváme přístroje, které nám práci usnadňují a umožňují přípravu stabilnějších a kvalitnějších léků s delší dobou použitelnosti, což je pro pacienta vždy výhodou.

Léčba na míru

Příprava samotná má svá pravidla. Pro práci se používají pouze suroviny, které mají tzv. atest, což znamená, že byly zkoušeny v akreditované laboratoři a nakupují se pouze u renomovaných distributorů. Dalším krokem je kontrola receptury, maximálních dávek účinných látek, které jsou jiné pro dospělého a jiné pro dětského pacienta. Jednotlivé komponenty receptu dělíme podle povahy na hlavní účinné látky a látky pomocné. Ty dotvářejí přípravek do podoby, na kterou jsou pacienti zvyklí a kterou si z lékáren odnášejí domů.

Hlavní účinné látky dělíme podle intenzity působení na velmi silně působící, silně působící a ostatní. První dvě jmenované skupiny patří k těm, s nimiž pracuje pouze lékárník. Poté se přidávají již zmiňované pomocné látky, přípravky se pak dále míchají, ředí, nechávají bobtnat. Tuto práci vykonává lékárník spolu s farmaceutickou laborantkou. Nakonec se lék naplní do vhodného obalu. V kelímcích si pacient odnáší masti, ve skleněných lékovkách roztoky, ale připravujeme i méně typické formy, jako čaje, jež plníme do sáčků, čípky se vylévají do čípkových forem, které pak vkládáme do papírových krabiček.

„Jak už z názvu individuální příprava vyplývá, jedná se o náročnější a velmi přesnou práci, pro kterou je potřeba hlavně odbornost, pečlivost a čas, proto si s pacienty domlouváme termíny pro vyzvednutí jejich léků i podle našich možností. Urgentní léky připravujeme ještě týž den, ostatní se snažíme mít hotové do 24 hodin.“

Mgr. Markéta Mandová, Alphega lékárnice, Kladno

Přínos pro pacienta

V poslední době získává tato možnost přípravy léčivých přípravků stále větší oblibu nejen u lékařů, ale i u pacientů. Bohužel náš trh zaznamenává neustálé výpadky hromadně vyráběných léčiv, u některých existuje právě možnost individuální výroby v lékárně. Jsou to hlavně přípravky pro kožní podání, dále jsme schopni připravit léky i pro dětské pacienty, neboť je farmaceutický průmysl nabízí pouze v dávkách pro dospělé, vyrábíme například přípravky, u nichž byla hromadná výroba již skončena, ale je po nich stále poptávka. Roste nám také počet klientů s individuální přípravou veterinárních léků, neboť i zde existuje poměrně široká škála léků, které je potřeba dávkovat na míru.

Přínosem pro pacienta je bezesporu to, že dostává svůj lék, který mu předepsal lékař na základě konkrétního problému s informacemi od lékárníka týkající se správného zacházení, dávkování a skladování. Mezi nejčastější dotazy patří otázka časová, za jak dlouho léčivý přípravek připravíme, kolik bude stát a jestli jsme ho schopni vůbec připravit.

Pohled lékárnice

Snažíme se o to, abychom drželi krok s trendem individuální přípravy léků, proto se pravidelně školíme a účastníme se odborných seminářů. Naši laboratoř máme vybavenou přístrojem Unguator, který usnadňuje výrobu mastí. Zmodernizovali jsme také výrobu kapslí a zakoupili nové kapslovací strojky systému Capsicard. Nicméně základ práce, tedy přesnost a pečlivost, zůstává. Doufáme, že si to uvědomují i pacienti, řada z nich jsou našimi stálými klienty a vrací se k nám opakovaně nejen s recepty, ale i pro radu. Na závěr bych ráda použila citaci, na kterou jsem narazila při přípravě tohoto článku, pochází z lékárnická učebnice z roku 1938 od PhMr. Jaroslava Bohutínského: „Lékárník má dbáti, aby lék byl vždy bezvadný, nejen po stránce vnitřní, ale i po stránce vnější, to je zevní úpravou. Čistota a úpravnost lékárny, léků a léčiv stala se příslovečnou. Každý prostý řemeslník je hrdý na svoji čistotu a vzornou práci, tím spíše má býti snahou každého expedienta, aby z jeho rukou vycházel lék nejen cenou vnitřní, ale i zevní úpravou prvotřídní.ˮ Jsme s kolegy rádi, že v této snaze můžeme dále pokračovat.

Mgr. Markéta Mandová
Alphega lékárnice
Kladno

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Centrum, Náměstí Svobody 1570, Kladno Tel.: 312 241 953

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►