Kuřácký kašel aneb Když už pokašlávání není banalita

Kuřácký kašel je charakteristický pro většinu dlouhodobých kuřáků a může přetrvávat i u lidí, kteří se s kouřením rozhodli přestat, protože dýchací cesty se čistí a vylučují toxiny z dříve vykouřených cigaret. Jak rozpoznat jeho projevy?

Sliznice průdušnice a průdušek je vystlána speciálními buňkami, které jsou opatřeny řasinkami (tzv. řasinkový epitel). Ty mají za úkol transportovat hlen a cizí částice z dýchacích cest směrem ven. Hlen je přirozenou součástí dýchacích cest a primárně má obrannou funkci. Zvlhčuje a čistí vdechovaný vzduch a obaluje drobné nečistoty, jako jsou mikroorganismy, prach, pevné částice cigaretového kouře apod. 

Kuřácký kašel

Cigaretový kouř obsahuje toxiny, které slizniční buňky poškozují, hlen se hromadí a k jeho vykašlávání dochází zejména po ránu. Pokročilí kuřáci již kašlou nejen ráno, ale jak hlenu stále přibývá, i v průběhu celého dne. Často mají chraptivý hlas, protože hlen ulpívá i na hlasivkách. 

Cesta ke chronické bronchitidě 

Kuřácký kašel později přechází ve chronický zánět průdušek (chronická bronchitida). Ta je dalším stupněm poškození dýchacích cest. Dlouhodobé vdechování dráždivých látek již nevede jen ke zvýšené tvorbě hlenu a poškození řasinkového epitelu, ale i ke zužování průdušek a ztíženému dýchání.

Chronickou bronchitidou trpí 90 % kuřáků.

Na rozdíl od akutního zánětu průdušek, který vzniká náhle, je infekčního charakteru (virového nebo bakteriálního původu) a bývá doprovázen zvýšenou teplotou, chronický zánět průdušek se vyvíjí pozvolna a je způsoben dlouhodobým drážděním sliznice dýchacích cest škodlivinami. Nejčastěji se jedná o cigaretový kouř, ale příčinou může být i dlouhodobé vdechování znečištěného ovzduší nebo prachu. Chronická bronchitida může vzniknout i jako následek často se opakujících infekčních zánětů, zejména nejsou-li správně doléčené. 

ČTĚTE TAKÉ: Proč přestat s kouřením?

                           
Problémem dlouhotrvajícího kašle je, že většina postižených si na něj zvykne a nevěnuje mu dostatečnou pozornost. Každý déletrvající kašel by měl být vyšetřen, protože může maskovat i závažnější onemocnění (například rakovinu plic). 

Lékaře je potřeba navštívit, zvýší-li se intenzita kašle, v případě zadýchávání, má-li vykašlaný hlen žlutou nebo nazelenalou barvu, nebo obsahuje-li příměs krve.

Účinná léčba je pouze jedna 

Chronická bronchitida je charakterizována produktivním kašlem s vykašláváním hlenu, který se vyskytuje po většinu dní v týdnu, trvá nejméně tři měsíce v roce po dva po sobě následující roky. Typický je kolísavý průběh, příznaky se zhoršují nebo zlepšují v závislosti na čistotě ovzduší, počasí, zdravotním stavu a psychice pacienta. Jediný efektivní způsob léčby a též prevence rozvoje choroby do dalšího stadia je vyloučit, nebo alespoň minimalizovat styk se škodlivinou, tj. v případě kuřáků přestat kouřit. 

Další fáze: rozedma plic 

Pokud expozice škodlivinám trvá i nadále, poškození dýchacích cest přechází do dalšího stadia a vyvíjí se rozedma plic (emfyzém). Jedná se o trvalé postižení plicních sklípků, které zůstanou přeplněny vzduchem - člověk nemůže následkem zúžení dýchacích cest vydechnout, co nadechl. Mezi sklípky dochází k zániku přepážek, přestávají být funkční. Tím se zmenšuje plocha plic, ve které dochází k vlastní výměně dýchacích plynů a zhoršuje se dýchání.

ČTĚTE TAKÉ: Když už kašel není banalita

 Soubor těchto příznaků se nazývá CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Je to velmi závažné onemocnění, které výrazně zhoršuje kvalitu života a může vést až k úmrtí. 

5 tipů, jak na prevenci chronické bronchitidy a CHOPN 

 1. Nekouřit. Kromě chronické bronchitidy je kouření spojeno i s dalšími plicními onemocněními, zejména s karcinomem plic, plicní fibrózou a u predisponovaných jedinců i se vznikem astmatu. 
   
 2. Snažit se omezit pobyt ve znečištěném prostředí, případně používat ochranné pomůcky. Vdechování znečištěného vzduchu vystavuje plíce účinkům toxinů podobně jako kouření. Samozřejmě záleží na typu škodliviny a délce expozice. Kromě pasivního kouření a zplodin výfuků automobilů ohrožuje plíce i smog, případně znečištění vzduchu průmyslovými zplodinami. Znečištění uvnitř místnosti je pro zdraví vždy horší, než znečištění venkovní. 
   
 3. Správné přeléčení všech akutní infekčních zánětů dýchacích cest. Jedinci s chronickou bronchitidou a zejména s CHOPN jsou náchylnější k častým infekcím dýchacích cest, zejména k zánětu plic. 
   
 4. Dostatek pohybu. Pravidelné cvičení je důležité nejen pro udržení dobré kondice a prevenci kardiovaskulárních onemocnění, ale posiluje i plíce. Během fyzické aktivity mají svaly zvýšenou potřebu kyslíku, která je zajištěna zvýšenou frekvencí srdeční činnosti a dýchání. Plíce, které nejsou trénovány, stárnou rychleji. 
   
 5. Zdravá strava. Mezi tzv. rizikové živiny v našem jídelníčku patří nasycené tuky, sůl a cukr. Omezte jejich konzumaci, a naopak zvyšte příjem ovoce a zeleniny. Změňte stravovací zlozvyky, které provázejí váš každodenní život. Zdánlivé drobnosti totiž mohou mít významný přínos, včetně prevence vzniku plicních chorob.

Jak zmírnit kašel? 

Prostý kuřácký kašel i kašel při chronické bronchitidě a emfyzému je kašel produktivní, spojený s vykašláváním hlenu. Ten lze zmírnit expektorancii, což jsou léky, které snižují viskozitu hlenu, a usnadňují tak jeho vykašlávání z dýchacích cest. K jejich správnému fungování je nutné podávat dostatek tekutin. 

Expektorancia by neměla být užívána po 18. hodině, aby nedocházelo k rozpouštění hlenů v noci. Z režimových opatřeni je vhodná zvýšená poloha hlavy, která usnadňuje dýchání, zvlhčování vzduchu a krátké intenzivní větrání. 

MUDr. Kateřina Uxová

 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►