Anémie: Záludná nemoc umí způsobit značné problémy

Anémie, česky též chudokrevnost, je onemocnění krve, které souvisí s červenými krvinkami. Jejich hlavním úkolem je transport kyslíku do tkání celého těla a odvod oxidu uhličitého a zplodin metabolismu. Tuto transportní funkci zajišťuje červené krevní barvivo hemoglobin, který je nedílnou součástí každé červené krvinky a má schopnost vázat na sebe jak kyslík, tak oxid uhličitý.

Anémie je vždy způsobena nižší koncentrací hemoglobinu ve srovnání s hodnotami zdravých jedinců. Přitom počet červených krvinek může, ale nemusí být snížený. Dochází k nedostatečnému prokrvení celého organismu a tělo začne jako kompenzační mechanismus přednostně prokrvovat orgány, které jsou na nedostatek kyslíku nejvíce citlivé (mozek, srdce). Ostatní orgány tak trpí nedostatkem kyslíku o to víc.

Anémie většinou nastupuje pozvolna

Hlavními příznaky je bledost kůže a sliznic následkem nedostatečného prokrvení a únava spojená se svalovou slabostí a sníženou výkonností. Nemocní se rychle unaví i po zcela běžné činnosti. Dalším příznakem je zvýšená srdeční frekvence, spavost, závratě, mdloby, může se vyskytnout i dušnost, u starších osob zmatenost.

Při anémii také snadno vznikají modřiny a na kůži se mohou objevit tzv. petechie, což jsou malé červené skvrny vzniklé krvácením drobných tenkých cév v kůži. Časté je i brnění končetin jako následek poškození nervového systému.

Projevy i jejich závažnost jsou velmi individuální. Organismus se na nedostatek kyslíku dokáže do určité míry adaptovat a mírnější formy anémie bývají často náhodným nálezem při lékařské prohlídce.

Normální hladiny hemoglobinu jsou 140 až 170 g/l u mužů a 110 až 160 g/l u žen. Hodnoty pod spodní hranicí již označujeme za anémii.

Typy anémií

ANÉMIE Z NEDOSTATKU ŽELEZA (sideropenická anémie) je v našich podmínkách nejčastějším typem anémie. Krvinky jsou menší a je v nich méně hemoglobinu, pro jehož tvorbu je železo nezbytné. Nedostatek železa je způ- soben buď následkem chronického krvácení (např. silné menstruační krvácení, žaludeční vředy, nádory trávicího traktu, hemoroidy), jeho nedostatečným příjmem (špat- ná výživa), nebo při poruše vstřebávání železa z trávicího traktu (onemocnění tenkého střeva, resekce žaludku). Kromě obvyklých příznaků mají pacienti křehké, lámavé vlasy a nehty a vyhlazený jazyk. Léčba spočívá v odstranění příčiny, která anémii vyvolala, a v podávání přípravků s obsahem železa a vitaminu C, který podporuje vstřebávání železa z trávicího traktu.

ANÉMIE MEGALOBLASTICKÁ je způsobená nedostatkem vitaminu B12 nebo kyseliny listové, které jsou pro tvorbu červených krvinek nezbytné. Jedná se o anémii makrocytární, při které jsou krvinky velké a nevyzrálé, protože mají narušenou syntézu DNA. Příčiny nedostatku vitaminu B12 tkví často ve špatné výživě. Vitamin B12 je obsažen zejména v potravinách živočišného původu (maso, mléko, vejce), takže nedostatkem trpí například vegani. Kyselina listová je součástí vitaminů skupiny B a je obsažena v kvasnicích, játrech a zelené zelenině. V těhotenství je její potřeba vyšší a je nutno ji dodávat v tabletách, aby se zabránilo možným defektům plodu. Snížený příjem obou vitaminů může nastat i u starých osob (méně pestrý jídelníček), u alkoholiků nebo při špatném vstřebávání při onemocnění střeva.

PERNICIÓZNÍ neboli ZHOUBNÁ ANÉMIE je zvláštní případ anémie z nedostatku vitaminu B12, ke kterému dochází následkem poškození žaludeční sliznice autoimunní poruchou. V žaludku se nevytváří tzv. vnitřní faktor, který je nezbytný pro vstřebávání vitaminu B12 z žaludeční sliznice. Nedostatek vitaminu B12 je tak velký, že kromě anemických příznaků mají pacienti i neurologické obtíže, např. poruchy reflexů, změny citlivosti, pálení jazyka, narušené mentální funkce. Léčba spočívá v injekčním podávání vitaminů B12, které je doživotní, protože tento typ anémie je nevyléčitelný. Častěji se objevuje u starších pacientů.

HEMOLYTICKÁ ANÉMIE je onemocnění, při kterém dochází k předčasnému rozpadu červených krvinek ve slezině a zároveň je zvýšena i tvorba krvinek. Krvinky mají normální velikost. Příznaky hemolytické anémie jsou kromě bledosti i žloutenka a zvětšená slezina.

ANÉMIE U CHRONICÝCH ONEMOCNĚNÍ se vyskytuje jako jeden z příznaků u vleklých zánětlivých onemocnění, chronických infekcí, zhoubných nádorů, selhání ledvin a jater. Při této anémii

je snížená životnost červených krvinek a hladina hormonu erytropoetinu, který stimuluje jejich tvorbu. Léčit je třeba onemocnění, které anémii způsobilo.

APLASTICKÁ ANÉMIE je způsobena útlumem kostní dřeně. Vzhledem k tomu, že v kostní dřeni dochází k tvorbě všech složek krve, jsou snížené hladiny krevních destiček i červených a bílých krvinek. Podobný typ anémie vzniká i jako nežádoucí účinek některých léků. Nepodaří-li se odstranit příčinu, je u těžkých případů indikovaná transplantace kostní dřeně.

Prevence? Vyvážená strava

Anémie tvoří poměrně pestrou skupinu onemocnění a někdy mohou signalizovat závažnou chorobu. Typické příznaky anémie bychom proto neměli brát na lehkou váhu, a pokud se vyskytnou, je potřeba navštívit lékaře. Anémie se dá poměrně snadno diagnostikovat rozborem krve, ale určit její příčiny vyžaduje obvykle ještě další vyšetření.

Preventivně si můžeme pomoci vyváženou stravou s dostatečným obsahem železa a vitaminů skupiny B. Železo obsahují kromě masa i luštěniny, listová zelenina a různé druhy semínek. Vitamin B12 je obsažen v mléčných výrobcích, kvasnicích, obilí a v mase.

MUDr. Kateřina Uxová

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►