Komerční sdělení

Pomoc při alergii, levocetirizin

Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na látky, které jsou jinak bez potíží tolerovány, tzv. alergeny. Imunita, pokud správně funguje, je systém dekódující cizorodé látky a vytváří ochranu vůči velkému množství chorob. Organismus však může abnormálně reagovat na alergeny skrze zapojení speciálních protilátek a dalších látek, které způsobují vyvolání prosté rýmy, svědění, zčervenání postiženého místa nebo až život ohrožující stav, tzv. anafylaktický šok.

Pomoc při alergii, levocetirizin

Příznaky

Projevy alergie mohou být v různorodé intenzitě a na různých místech. Místní symptomy jsou např. zduření sliznice nosu, zarudnutí, svědění, otoky očí, zúžení průdušnice, zhoršené dýchání až případný astmatický záchvat, dále možné bolesti v uších, ekzém nebo jiné kožní reakce. Osoby s atopickou dermatitidou bývají také alergické na plísně, pyl, astmatici na prach nebo roztoče. Mezi alergeny řadíme i alergeny ze zvířat (srst, šupinky kůže apod.) Alergické reakce mohou způsobovat i některé léky.

Pokud je alergen vdechnut, akutně můžeme pozorovat vodnatou rýmu a kýchání. Jako příklady chronické alergie můžeme uvést sennou rýmu, která je v populaci celkem běžná. Nejzávažnějším projevem je pak astma, kdy dochází ke stažení svalstva průdušinek, což má za následek pískání při dýchání a záchvaty dráždivého kašle. Alergeny ve vzduchu mohou navíc dráždit oči, vyvolat nadměrné slzení, štípání, pálení, případně zánět spojivek.

ČTĚTE TAKÉ: 9 skrytých spouštěčů alergie v našich domácnostech

Pokud se alergen pozře, příznaky alergie se mohou projevit otokem kořene jazyka či otokem dýchacích cest. Typické projevy potravinové alergie (vejce, mléko, ořechy, sója, ryby, …) se týkají celé trávicí soustavy od zvracení, bolestí břicha až po průjem. Alergen v krevním oběhu (po štípnutí hmyzem, atd.) se může projevit po celém těle a velmi rychle. Nejčastější alergické projevy jsou v tomto případě dušnost, bolesti břicha, svědění, vyrážka, změny krevního tlaku, zrychlení srdeční aktivity, vyblednutí kůže a další.

Mezi kontaktní alergeny řadíme látky, které přijdou do kontaktu s kůží nebo sliznicí jako kov, kosmetické přípravky, latex a jiné chemické látky. Alergickou odpověď organismu na tyto alergeny označujeme jako kontaktní alergii. Ta se nejčastěji projevuje alergickým zánětem, který probíhá v kůži. V neposlední řadě může docházet k alergickým reakcím způsobeným např. klimatickými podmínkami, jako je alergie na chlad, slunce.

Příčiny

Příčiny alergie mohou být velice odlišné. Jedním z významných faktorů je dědičná predispozice. Obecně lze soudit, že pokud má alespoň 1 rodič předpoklady k nějaké formě alergie (která se nemusí během života vůbec projevit), lze očekávat asi 30% pravděpodobnost, že se určitá forma alergie přesune i na potomka. Pokud jsou alergici oba rodiče, pravděpodobnost výskytu alergie u dítěte se zvyšuje na 60-80%. Není výjimkou, že výskyt alergií se objeví také přes jednu generaci.

Kromě genetických faktorů je však na místě zmínit také faktory, které lze ovlivnit. Znečištěné ovzduší, cigaretový kouř a nízká míra proočkování jsou důležité podmínky, které mohou ovlivnit nástup alergie. Podobně na tom mohou být lidé, kteří nejsou v kontaktu se zvířaty, nekonzumují zeleninu a nepijí vodu z přírodních zdrojů, hlavně městští lidé.

Jejich imunitní systém se tedy nesetkává s přirozenými podněty, s banálními infekcemi. Nemá se na čem učit. Imunitní systém může na tyto podněty později zareagovat přehnanou reakcí a v tomto případě může propuknout začínající alergie. Často se v literatuře setkáváme s alergiemi v pracovním prostředí z důvodu nadměrného vystavování se některým skupinám látek.

Prevence, aneb co můžeme udělat sami

Prevence začíná jednoduše snížením nebo omezením vystavování se alergenu. Pokud je diagnostikována alergie na potraviny nebo léky, mělo by být celkem jednoduché se těmto alergenům vyhnout. Suplementace selenu, zinku a dalších antioxidantů se ukazuje jako výborný prostředek k prevenci alergií stejně jako omezení nebo přerušení kouření během těhotenství (může způsobit alergie, astma).

Mezi preventivní opatření alergie na roztoče patří zase pořízení speciálně ošetřených textilií, zejména lůžkovin. Při alergii na prach se pokoušíme o eliminaci hlavních zdrojů prachu – vhodnější než koberce jsou hladké a omyvatelné podlahové krytiny, často se zbavujeme prachu vlhkým hadříkem, větráme a v domácnosti rozhodně nekouříme.

Lidé alergičtí na zvířecí srst se musí zříci domácích mazlíčků. Při pylové alergii je včasná péče o dýchací cesty základem prevence. Dýchací cesty je možné posílit pomocí inhalace. K preventivní inhalaci stačí slaná voda. Dýchací cesty se při inhalaci čistí a zlepšuje se jejich obranná funkce. Čistička vzduchu v místnosti výrazně snižuje množství alergenů.

V pylové sezóně je vhodné omezit vycházky za suchých a větrných dnů. Prospěšný je pobyt na horách, při vodě s písečným ne trávnatým břehem. Větrat je vhodné skoro ráno, též po dešti, před spaním nebo po příchodu zvenku se osprchovat, umýt si vlasy, nesušit prádlo venku, používat sluneční brýle a další…

Pro astmatika je sport důležitý, vhodné jsou vytrvalostní sporty, procházky, jízda na kole, posilování s činkami. Před cvičením je vhodné se poradit s lékařem. V některých případech alergie v pracovním prostředí je potřeba zvážit prospěšnost změny pracovního místa.  

Základem v boji proti alergiím je dodržení řádu, pravidelnost v denních aktivitách, dodržování léčby a režimových opatření doporučených lékařem. Pokud nejsou dodržována zmíněná doporučení, příznaky alergie se mohou zhoršit. Alergická rýma se může zvrhnout do chronického zánětu spojivek nebo dutin, případně chronického astmatu.

Průběh vzniku alergie

První fází vzniku alergie je tzv. senzitizace. Jedná se o klíčový proces, kdy se po prvním setkání s cizorodou látkou nebo částicí rozhoduje o její škodlivosti pro organismus. Jeho důležitost tkví ve faktu, že jakmile je rozhodnuto, látka už navždy zůstane alergenem. Cizorodá látka je „pohlcena“ velkými buňkami imunitního systému, tzv. makrofágy, které ji rozloží a vystaví její části na svém povrchu.

Tento proces je sledován T-lymfocyty, které průběžně informují B-lymfocyty, jejichž aktivita a případná tvorba protilátek rozhodne. Protilátka má na jednom konci strukturu podobnou fragmentu cizorodé částice a na druhém může být navázána na tzv. basofilní granulocyty nebo žírné buňky, které zodpovídají za imunitní ochranu v kůži a sliznicích.

Pokud se organismus opět setká s cizorodou částicí, protilátky se na ni naváží a informují bazofily nebo žírné buňky na druhé straně vazby, které reagují vyplavením celé řady biologicky aktivních látek do bezprostředního okolí. Mezi těmito látkami můžeme nalézt heparin, prostaglandiny a histamin, které jsou zodpovědné za typické projevy alergie: rozšíření cév, zvýšení propustnosti membrán, kontrakce hladkých svalů a vznik otoků.

Léčba

Standardem léčby je už celou řadu let podávání léků, tzv. antihistaminik. Součástí léčby jsou také léky s protizánětlivým účinkem (kortikosteroidy), léky uvolňující dýchací cesty (bronchodilatancia), imunoterapie vakcínami. Antihistaminika se mohou podávat sezónně při výskytu specifického alergenu (pylu) v ovzduší, celoročně při neustálých potížích nebo akutně při potížích jako úlevový lék.

Výhodou moderních antihistaminik je nejen jejich účinek ovlivňující „škodlivou“ aktivitu histaminu, ale také imunomodulační efekt, což znamená, že také ovlivňují aktivitu imunitního systému. Z celé palety antihistaminik lze jmenovat například levocetirizin, jehož účinek byl potvrzen celou řadou klinických studií porovnávající levocetirizin s jinými antihistaminiky a placebem (to znamená tabletky bez účinné látky, která má za úkol zastínit psychologický efekt, ale také vliv prostředí v rámci sledování v klinické studii). Zároveň nebyly u levocetirizinu pozorovány žádné významné nežádoucí účinky.

Levocetirizin se podává k léčbě nosních, očních i ostatních příznaků spojených s alergickými stavy, jako jsou senná rýma, přetrvávající alergická rýma a chronická kopřivka.

Vzhledem k výše uvedenému patří levocetirizin mezi často užívaná antihistaminika. 

PharmDr. Marek Lapka

___________________________________________________________________________

Literatura

  1. Kay AB (2000). "Overview of 'allergy and allergic diseases: with a view to the future'". Br. Med. Bull. 56 (4): 843–64. doi:10.1258/0007142001903481.
  2. Health On the Net Foundation [online]. Copyright © [cit. 09.03.2018]. Dostupné z:  http://www.hon.ch/Library/Theme/Allergy/Glossary/allergy.html
  3. Simons FE. H1-receptor antagonists: clinical pharmacology and therapeutics. J Allergy Clin Immunol. 1989 Dec;84(6 Pt 1):845-61.
  4. Deruaz C, Leimgruber A, Berney M, Pradervand E, Spertini F. Levocetirizine better protects than desloratadine in a nasal provocation with allergen. J Allergy Clin Immunol. 2004;114:838–844
  5. Day JH, Briscoe MP, Rafeiro E, Ratz JD. Comparative clinical efficacy, onset and duration of action of levocetirizine and desloratadine for symptoms of seasonal allergic rhinitis in subjects evaluated in the environmental exposure unit (EEU) Int J Clin Pract. 2004;58:109–118.
  6. Potter PC. Levocetirizine is effective for symptom relief including nasal congestion in adolescent and adult sensitized to house dust mites. Allergy. 2003;58:893–898.
  7. Klimek L, Hundorf I. Levocetirizine in allergic diseases: an open multicentre practice study of efficacy and tolerability. Allergologie. 2002;25:S1–S7.
  8. Prevence a preventivní opatření v alergologii. Postraduální medicína 2/2009.s.224.
  9. Hruškovič B.: www.imuno-alergo.sk/  Peľová alergia – problémy sú vo vzduchu. www.imuno-alergo.sk/alergia/pelova-alergia-problemy-su-vo-vzduchu/
  10. SPC Analergin Neo

 


Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►