KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDU NENÍ RADNO PODCEŇOVAT

Česká republika se v měřítku střední Evropy řadí mezi regiony s poměrně vysokým výskytem onemocnění zvaném klíšťová encefalitida. Mezi základní doporučení, jak jí předcházet, patří očkování. Dalším je zvolit při plánování procházky v lese nebo ve vysoké trávě vhodnou obuv a oblečení, například kalhoty s dlouhými nohavicemi a triko s dlouhými rukávy.

Předcházet přisátí klíštěte lze použitím repelentů. Účinek je u vět­šiny z nich založen na vytvoření ochranné vrstvy, která se snaží zamaskovat přítomnost člověka, a zamezit tak klíštěti nebo hmyzu ho v přírodě rozeznat. Repelent je dobré nanést na oblečení nebo obna­ženou kůži. Doba jeho účinnosti je závislá na koncentraci daného pří­pravku.

 

Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění přenášené nejčastěji klíšťaty. Existuje také možnost pro přenos nákazy potravou při požití neošetřeného mléka. V případě propuknutí nemoci je postižen mozek a mozkové blány.

 

 

Očkovací plán je dlouhodobý

Na trhu existují vakcíny pro děti i pro dospělé. Očkovat děti je možné od 1 roku věku. Základní očkování probíhá u dětí i dospělých ve třech dávkách. První a druhou dávku je vhodné aplikovat v zimním období tak, aby byl lidský organismus chráněn před jarní sezónou a vzestupem aktivity klíšťat. Druhá dávka by měla být aplikována v rozmezí jednoho až tří měsíců po první vakcinaci. Třetí dávku je vhodné aplikovat v prů­běhu dané sezóny klíšťat, nebo na začátku té nadcházející v intervalu pěti až dvanácti měsíců od druhé dávky.

Po podání všech tří dávek je organismus chráněn nejméně po dobu tří let. Přeočkování by mělo být naplánováno po třech letech od aplikace třetí dávky a poté každých pět let. U dospělých jedinců starších 60 let je doporučováno zkrátit interval následného přeočkování na tři roky. V případě výjezdu neočkovaného člověka do prostředí s vysokou prav­děpodobností výskytu klíšťat je možné aplikovat vakcínu i dle zrychle­ného očkovacího schématu.

 

 

CO DĚLAT, KDYŽ UŽ SE KLÍŠTĚ PŘISÁLO?

Jakmile zjistíme, že došlo k přisátí klíštěte, je nutné přistoupit k jeho odstranění. A to okamžitě. Čím déle je klíště přisáto, tím více se zvyšuje možnost přenosu infekce. Místo s klíštětem je vhodné ošetřit dezinfekcí a poté pomocí vhodného nástroje (speciálních kleštiček nebo pinzety) klíště kývavými pohyby ze strany na stranu odstranit.

Tato manipulace může trvat různě dlouho a není vhodné ji uspěchat. Stejně tak se nedoporučuje klíště potírat mastí nebo máslem. Po úspěšném odstranění klíštěte je důležité ránu opět potřít dezinfekcí. Vyndané klíště se nesnažíme zneškodnit nehtem, ale zabalíme ho například do ubrousku a spláchneme do toalety.

 

 

Průběh onemocnění

Po přisátí klíštěte může dojít k výskytu onemocnění typu klíšťové en­cefalitidy nebo lymské boreliózy. Proti borelióze není možné se nechat očkovat, léčí se podáním antibiotik a typickým prvním příznakem je šířící se červené zarudnutí v okolí kousnutí klíštěte.

U klíšťové encefalitidy nastává inku­bační doba hned po proniknutí viru do organismu člověka. Po jejím kon­ci lze průběh nemoci rozdělit na dvě fáze. První fáze je nespecifická a je možné ji zaměnit za chřipkové one­mocnění. Vyskytuje se bolest hlavy, kloubů a svalů, únava, nevolnost a mírně zvýšená teplota. Po určité době tyto příznaky odeznívají a člověk se cítí zase zdravě.

Klíště vyhledává pro při­sátí spíše vlhkou a teplou část těla

U některých pacientů může onemoc­nění v této fázi skončit, ale u většiny přechází nemoc do druhé fáze. Ta je charakterizována vysokými horeč­kami (nad 39 °C), bolestí hlavy, poru­chou spánku, nevolností a zvracením. Může se vyskytnout zvýšená citlivost na světlo, svalový třes a obrna určité části těla.

Tyto výše zmíněné příznaky jsou za­příčiněny působením viru v oblas­ti mozku a mozkových blan. Stejně jako u ostatních onemocnění platí, že čím dříve se na nákazu klíšťo­vou encefalitidou přijde, tím lépe. V případě neléčeného stavu, nebo pokud není vhodná léčba aplikována, může dojít k závažným komplikacím, trvalým následkům nebo i úmrtí.

ČTĚTE TAKÉ: Klíšťata. Jak před nimi chránit sebe i své mazlíčky?

V případě laického podezření na vý­skyt onemocnění je vhodné navštívit lékaře. Při potvrzení nákazy klíšťovou encefalitidou je mimo léčby nutné při­stoupit ze strany pacienta k přísnému fyzickému i psychickému odpočinku a klidu na lůžku. V současné době ne­existuje pro terapii klíšťové encefali­tidy specifická léčba, je možné pouze symptomaticky léčit doprovodné pří­znaky.

Z pohledu počtu úmrtí není klíšťová encefalitida charakterizována jako závažná nemoc. Na druhou stranu může mít velký dopad na kvalitu ži­vota jedince po uzdravení z důvodu trvalých následků (například chro­nické bolesti hlavy, třes, poruchy koncentrace, psychické obtíže, obrny horních končetin). Proto je důležité brát toto onemocnění vážně, při pro­cházkách v přírodě být dobře oblečen, a pokud je to možné, podstoupit očkování.

 

PharmDr. Eliška Kouřilová,

PharmDr. Jan Kouřil

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►