ZÁZRAČNÝ VITAMIN D: ČTVRT HODINY NA SLUNCI NESTAČÍ

Kdyby nám všem udělali vyšetření, naprosté většině z nás by byla zjištěna nedostatečná hladinu vitaminu D v těle. Jeho dostatek bychom snad mohli mít pouze po skončení letních měsíců, to však pro zdraví nestačí. A nejde jen o riziko křivice u nejmenších či o osteoporózu u seniorů. Vitamin D vlastně není pouhý vitamin.

Vitamin D je spíše hormon než „pouhý“ vitamin. Také nejde jen o jednu látku, ale název vitamin D je souhrnným označením pro celou skupinu několika podobných sloučenin s různou mírou účinnosti. Neúčinnější formou je vitamin D3 (cholekalciferol, lze jej získat na lékařský předpis pod názvem Vigantol). Největším přirozeným zdrojem účinného vitaminu D je syntéza v těle (kaskádovitou přeměnou z cholesterolu v játrech a ledvinách), přičemž nejdůležitějším a v podstatě limitujícím faktorem je přeměna na účinnou formu v kůži při ozáření UV slunečním zářením.

Tak získáváme až 90 % vitaminu D. V přirozené potravě ho můžeme sníst jen 10 % celkového množství, které potřebujeme. Dostatečné doplnění účinnými přípravky je z pohledu současné medicíny naprosto nezbytné.

Účinky známé i neznámé

Prevence křivice (rachitis) vitaminem D je povinností všech pediatrů. Kojenci by měli dostat 400 – 800 IU vitaminu D3. Díky této prevenci křivice (s výjimkou některých metabolických vad a poruch vstřebávání) v Česku vymizela.

Bohužel nevymizela osteoporóza, která má sice několik příčin, včetně genetické dispozice, ale bez vitaminu D je její riziko takřka rovno jistotě. Málokomu je známo, že na důsledky osteoporózy se umírá dvakrát častěji než na maligní melanom. Ročně zemře na maligní melanom asi 500 lidí, na důsledky osteoporózy (osteoporotické zlomeniny) kolem 1000.

Nedostatek vitaminu D se podílí i na úbytku svalové tkáně, tzv. sarkopenii, což je jeden z velmi nebezpečných rizikových faktorů u stárnoucí populace. Svalová síla je potřebná k pohyblivosti, k sebeobsluze. Při úbytku svalové síly dochází častěji k pádům, které vedou ke zlomeninám a imobilizaci. To má pro seniora velmi nežádoucí důsledky, včetně závažných infekcí.

Na význam doplnění vitaminu D u lidí s jeho nedostatkem se zaměřil nedávný výzkum. Zjistilo se, že vzestup koncentrace vitaminu D byl provázen výraznou změnou aktivity 291 genů, které mají vztah k nádorovým, srdečně-cévním, infekčním a autoimunitním onemocněním. Vitamin D tedy způsobuje „aktivaci“ genů, které regulují nejdůležitější složky imunitního systému. Chybí-li vitamin D, dochází k častějším infekcím od banálních nachlazení až k závažným celkovým infekcím.

Vitamin D se podílí i na protinádorové imunitě. Receptory pro vitamin D byly zjištěny u rakoviny prsu, tlustého střeva a konečníku, prostaty a některých lymfomů (nádor lymfatické tkáně).

Proti chronickým chorobám a autoimunitním onemocněním

Vitamin D se podílí na vyzrávání složky imunitního systému, která usměrňuje zánět. Ten se podílí na rozvoji aterosklerózy a poškození cév a také na změnách, které jsou spojeny s tzv. metabolickým syndromem a diabetem 2. typu.

Z toho vyplývá, že vitamin D by neměl chybět v léčbě kardiaků a diabetiků. Je nutné myslet i na to, že vzniká z cholesterolu, takže při dietě chudé na tuky, která je součástí léčby uvedených chorob, musíme vitamin D tělu dodat i mimo jídelníček.

V současné době se stále častěji setkáváme s výskytem autoimunitních chorob. Jejich příčin je mnoho, avšak nejčastěji jsou způsobené nadužíváním antibiotik, která ničí naši přirozenou mikroflóru, ať už ve střevech, na sliznicích či na kůži. Naši bakteriální kamarádi fungují jako trenéři imunitního systému, a když chybějí, chová se imunitní systém jako nezvedené děcko a napadá své okolí – tedy i vlastní tkáně.

 

Celý tento proces ještě negativně podporuje kouření, při němž u geneticky disponovaných jedinců dochází (citrulinací) k přeměně tělu vlastních bílkovin na cizorodé. Tělo si proti těmto cizorodým látkám tvoří protilátky, které pak ale útočí i na vlastní tkáně.

Známe jen málo látek, které působí proti těmto změnám přirozeně a preventivně, aniž by oslabovaly imunitní systém. Vitamin D však patří k těm látkám, které účinně modifikují imunitní odpověď. Aby měl imunomodulační účinky, je třeba ho tělu dodávat v dávkách vyšších než 2 000 jednotek denně (u dospělých).

Nespoléhejme jen na slunce

Není pravda, že k dostatečné tvorbě vitaminu D dochází při čtvrthodinovém pobytu na slunci s obnaženým předloktím. Jen v pravé poledne v kulminujícím létě tomu tak může být. Na sluníčko se vydáváme pokryti přípravky s účinnými UV filtry, které tvorbě vitaminu D brání. Tím rozhodně nechci nabádat k opékání se na slunci, ale k tomu, abychom mysleli na doplnění vitaminu D.

Bylo prokázáno, že roztroušená skleróza, autoimunitní, chronické, zánětlivé onemocnění nervové soustavy, které postihuje nejčastěji mladé nemocné, je úzce svázána s nedostatkem vitaminu D. Existuje předpoklad, že preventivním podáváním vitaminu D v dostatečných dávkách po celé dětství i v dospělosti bude možné této vážné nemoci předejít. V současnosti probíhají studie na Novém Zélandě.

 

MUDr. Marta Šimůnková

 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►