INKONTINENCE NEZNAMENÁ KONEC DOSAVADNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Inkontinencí je označován stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči nebo stolice z těla. Samovolný únik moči nebo stolice ztěžuje život převážně starším lidem, ale nevyhne se ani dětem, mužům a ženám v produktivním věku.

Močový měchýř je dutý svalový orgán, který mění svůj tvar podle toho, kolik je v něm tekutiny – moči. Nucení na močení poci­ťujeme už v okamžiku, kdy je v močovém mě­chýři přibližně 100 ml tekutiny.

Proces vyprazdňování močového měchýře je řízen činností autonomních nervů a dolního úseku bederní míchy. Mohou nastat situace, kdy je tento proces narušen. Ve většině případů ne­kontrolovaného úniku moči z měchýře je důvo­dem porucha „uzávěrového aparátu močového měchýře“, zevního svěrače, ochabnutí svalů pá­nevního dna i močové trubice.

Inkontinence bývá důsledkem těžkých a opakujících se porodů

Příčinou může být také těžká fyzická námaha, dále příliš dráždivý močový měchýř, překážka v odtoku moče, infekce nebo může být vedlejším účinkem užívání někte­rých léků. Může být také průvodním příznakem vážnějších nemocí, jako jsou rakovina, diabetes, mozková příhoda, Parkinsonova choroba nebo roztroušená skleróza. U mužů se může ohlásit zvětšení prostaty nebo jiná její porucha.

ČTĚTE TAKÉ: Močové cesty ochrání brusinky

Nejméně jeden člověk z 10 ve věku 65 let má vlastní zkušenosti s nějakou formou močové inkontinence. Většina lidí si myslí, že potíže, které mají, jsou nevyhnutelnými průvodními jevy stárnutí a že se vlastně mohou jen odstraňovat důsledky poruchy. Nepomyslí na to, že mohou hledat příčiny a různé způsoby léčení.

Léčení přitom může být jednoduché: užívání antibiotik k likvidaci infekce močových cest, nebo cvičení vedoucí k posílení svalů ovládajících močení.

 

   Typy inkontinence

1.       stresová inkontinence (zátěžová, namáhavá) – únik moče je vyvolán náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku bez stahu svaloviny měchýřové stěny

2.       urgentní inkontinence – nechtěné unikání moči spojené s náhlým, intenzivním a vůlí neovladatelným pocitem nucení na močení (urgence)

3.       paradoxní ischurie (inkontinence z přetékání) – jde o samovolné od­tékání moči po kapkách z přeplněného močového měchýře po zástavě močení

 

Pokud trpíme inkontinencí, neměli bychom zapomínat na to, že únik moči nebo stolice vyžaduje zvýšenou péči o naši pokožku. Existuje mnoho dru­hů kosmetických přípravků, které pokožku zregenerují a ochrání.

Vhodné jsou například přípravky s ob­sahem keratinu a panthenolu. Keratin se ukládá kolem buněk pokožky, chrání ji před škodlivými vnějšími vlivy, a udr­žuje ji tak zdravější. Panthenol dodává pokožce vlhkost a současně zajišťuje, aby pokožka zůstala hydratovaná. Jaký přípravek je vhodný právě pro vás, vám poradíme v každé Alphega lékárně.

Jaká je prevence?

Ženy by se měly vyhýbat nadměrné fy­zické práci. Vliv na vznik inkontinence má také nadváha. Pokud pacientka trpí chronickou zácpou, je nutné řešit i ten­to problém. Velmi účinné je posilování svalů pánevního dna. Lékaři jej pova­žují za podstatnou součást léčby.

 

Stupně inkontinence

I. stupeň – lehká inkontinence – nechtěné odtékání malých dávek moči při zvýšení nitrobřišního tlaku (při kašli, smíchu, kýchnutí, zvednutí těž­šího břemene), ale nikoliv při chůzi

II. stupeň – střední inkontinence – samovolný odtok moči i při rychlé chůzi, běhu, zvedání a nošení lehčích břemen, ale nikoliv vleže

III. stupeň – těžká inkontinence – moč odtéká při zvýšení nitrobřišního tlaku i v leže nebo trvale; vyskytuje se především u ležících pacientů a často je spojena s inkontinencí stolice


Lucie Hermanová, DiS.

Alphega farmaceutický asistent, Frýdlant nad Ostravicí

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►