Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Alliance Healthcare s. r. o. zpracovává osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Tento zákon je v souladu  s právem Evropských společenství, mezinárodními  smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a slouží k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí.  Upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Za tím účelem byl zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Tomuto úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů.

Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby.

Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

Alliance Healthcare s. r. o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, a plní tak své povinnosti vyplývající z uvedeného zákona.

 

Další zásady a ujednání

 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►