Odhalte vysoký krevní tlak včas

Do roku 2030 přijde Evropská unie vinou kardiovaskulárních onemocnění až o 72 milionů obyvatel. Přitom podle některých odborných názorů lze již dnes až 80 % takto zapříčiněných předčasných úmrtí předejít pomocí správné prevence. Její součástí je i důsledné měření krevního tlaku.

Odhalte vysoký krevní tlak včas

Zprávu s nepříliš povzbudivými závěry vypracovali experti z organizace European Heart Network, z Evropské kardiologické společnosti a britské výzkumné skupiny Heart Foundation Health Promotion Research Group.

Zpráva vidí hlavního viníka v nezdravém životním stylu Evropanů. Cigarety, nevhodný jídelníček, málo pohybu, stres – to jsou některé z nejrozšířenějších nešvarů, které stojí za vznikem vysokého tlaku, a tím i kardiovaskulárních onemocnění.

Přitom valné většině z nich lze předcházet pomocí vhodné prevence, která by krevní tlak dlouhodobě vrátila na bezpečné hodnoty. Kromě vhodné úpravy životního stylu se jedná také o pravidelné měření tlaku.

Na „tichého zabijáka“ platí měření

Vysoký krevní tlak se nemusí projevovat výraznějšími příznaky. Lidé, kteří jím trpí, o něm často ani netuší (proto se mu mezi lékaři někdy přezdívá tichý zabiják). Z těchto důvodů je potřeba nechat si krevní tlak pravidelně měřit ať už od odborníků (lékařů či lékárníků), či doma pomocí osobního tlakoměru. Tlakoměry jsou stále populárnější a navíc umožňují měřit tlak v klidu domácího prostředí, což mimo jiné přispívá i k přesněji naměřeným hodnotám.

 

Jak si správně změřit tlak?

Před měřením nekuřte, vyhněte se alkoholu, fyzicky náročným aktivitám a stresu. Tlak měřte vsedě po 5 až 10 minutách od poslední tělesné námahy (například chůze), při měření se nehýbejte, ani nemluvte. Měření podstupujte pokaždé ve stejnou denní hodinu alespoň dvakrát denně (ráno a večer).

 

 „Na výsledek měření hodnoty krevního tlaku působí celá řada faktorů, například předešlá fyzická námaha či duševní rozpoložení ovlivněné třeba tzv. syndromem bílého pláště. V případě domácích tlakoměrů tak lze mít okolnosti měření více pod kontrolou. Ideální je měřit tlak ráno a večer, přičemž nejlepší informační hodnotu pro lékaře budou mít dvě průměrné týdenní hodnoty za ranní i večerní měření, vysvětluje Markéta Pilná ze společnosti Hartmann - Rico.  

Přesnost měření osobních tlakoměrů určují mezinárodní protokoly a standardy ESH a AAMI. Pokud se rozhodnete pořídit si osobní tlakoměr, dejte přednost lékárně s odborným personálem, který dokáže rychle ověřit, zda daný přístroj tyto náležitosti splňuje.

 

VĚNUJTE MINUTU SVÉMU ZDRAVÍ A PŘIJĎTE SE O KREVNÍM TLAKU 

PORADIT DO SVÉ ALPHEGA LÉKÁRNY!

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►