FREKVENČNÍ TERAPIE

Minulý rok jste si zde mohli přečíst článek o frekvenční terapii, kdy díky přístroji F-scan dokážu zjistit frekvence, které do těla „nepatří“, a plazmovým generátorem či zapperem mohu tyto nepatřičné frekvence signalizující možného patogena (virus, bakterii, plísně i většího parazita) odstranit.

Nyní bych se s vámi chtěla podělit o postup dokonalejší diagnostiky, dalo by se říci možná jedné z nejlepších, která původně vznikla pro zjišťování zdravotního stavu kosmonautů. Jedná se o NLS-diagnostiku, která umožňuje určit stav bioenergetiky každého orgánu člověka úplně zvlášť. Přístroj, který diagnostiku provádí, se jmenuje DIACOM-LITE-FREQ.

Teoretické a experimentální práce, vedoucí k uskutečnění a vytvoření konstrukce zařízení Diacom, byly zahájeny geniem elektroniky Nikolou Teslou. Výsledky výzkumů mohou být získány jak ve formě vizuálních obrázků, tak ve formě grafických charakteristik. Dovolují rozebrat tkáňové poškození orgánů, což umožňuje přesně zjistit nejen druh poruchy, ale také určit diagnózu. 

ČTĚTE TAKÉ: Čisté střevo je vizitkou našeho zdraví

Tímto způsobem lze samozřejmě také zjistit, jaký patogen se v daném ložisku vyskytuje. Nejde pouze o změření frekvence, ale přímo o určení daného patogenu. Je možno jít i dále - lze zjistit, jak moc nás daný patogen v těle zatěžuje, jak vlastně vyčerpává náš imunitní systém a zda je potřeba ho odstranit, nebo zda ho můžeme ignorovat. Toto vyšetření nazýváme vegetotest. Něco podobného se dá udělat také u diagnózy, tzv. entropické analýzy.

Jak vyšetření probíhá?

Pacient si nasadí sluchátka, která byla v dřívější verzi použita jako magnetoinduktory s frekvencí kmitání blízkou beta-rytmu čelního mozku. V nové verzi přístroje fungují jako vodič elektromagnetického kmitání blízkého k alfa-rytmu čelního mozku.

Sluchátka jsou spojena s přístrojem (přípomínající router), a ten s počítačem. V programu zaevidujeme somatické problémy pacienta a dle toho necháme naskenovat konkrétní orgány. Lze jít až na buněčnou úroveň, buňky krve, alveolocyty, plasmocyty, trombocyty, hepatocyty, epitely žaludeční sliznice, střevní sliznice, konečník, tepny, cévy, řezy ledvinou, játry, mozkem, štítnou žlázou atd.

Po naskenování se na daném orgánu objeví tzv. entropické značky, které signalizují míru zatížení, patologická ložiska. Číslo, koeficient spektrální podoby, se určuje cestou matematické analýzy, a to porovnáním grafů klienta s grafy referenčních procesů. Čím je větší shoda mezi těmito grafy, tím menší je koeficient. Ideálně podobné grafy by musely mít koeficient 0,000. K řešení jsou patogeny či diagnózy s koeficientem menším než 0,425, tím se hodnověrnost rovná 90 až 95 %. Přístroj dále umí meta-harmonizaci, tedy daný orgán rovnou zharmonizovat.

Historie frekvenční terapie

Jak jsem se již zmínila, průkopníkem frekvenční terapie byl Nikola Tesla. Jako první popsal a praktikoval působení frekvenčních generátorů na živé organismy. Léčení nemocí pomocí elektřiny dovedl k dokonalosti Royal Raymond Rife, mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop s takovým zvětšením a rozlišením, které nebylo dosud překonáno.

Při pozorování živých bakterií svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že někdy dokonce dojde po velmi krátké době k jejich zničení. V letech 1921 až 1922 zpozoroval, že když působí na patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, ty po krátké chvíli puknou nebo se naruší jejich maskovací obal na membránách. Imunitní systém začne patogen likvidovat, čímž dochází k samovolnému uzdravení.

Také Hulda R. Clark v průběhu svých výzkumů znovuobjevila ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí. Přinesla do moderní doby mnoho nových informací pro léčbu pomocí frekvenčních generátorů.

 

 

Po naskenování a následné analýze lze do programu nastavit patogeny, které se našly jako zdroje nějakého zdravotního problému. Do přístroje se zadají jeho frekvence, které ho následně zničí. Je důležité naprogramovat i detoxikační frekvence, které pomohou takto vzniklé odpady z těla vyloučit. Imunitnímu systému se tak velmi odlehčí a lépe si poradí s dalšími zátěžemi.

Na závěr bych chtěla zmínit i detoxikaci, očistu těla. Správná cesta je odstranit z těla vše, co by mohlo být pro parazity potravou nebo vhodným úkrytem. V čistém těle dochází ke zvýšení energií, což se nelíbí žádným parazitům, takže nemají šanci na přežití. Vyšší energie, tedy vibrace, si člověk vyrábí také svým chováním, například pozitivním myšlením nebo pokorou.

PharmDr. Miroslava Čapková

Alphega lékárnice, Litoměřice

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►