ALZHEIMEROVA CHOROBA: CO SE DĚJE S NEMOCNÝM?

Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci, jako první popsali Oskar Fischer a Alois Alzheimer. V současné době není známa příčina jeho vzniku. Díky neuropatologickým nálezům však víme, jak nemoc probíhá.

Nástup choroby může být velmi pozvolný a jeho diagnostika je obtížná. Změny v mozku postupně způsobí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku.

6 z 10 případů demence způsobuje Alzheimer

Demenci může způsobit řada příčin. Nejčastěji ji má na svědomí právě Alzheimerova choroba. Některé z demencí je možno vyléčit, ale je důležité jejich včasné rozpoznání. Příčiny jejího vzniku však stále neznáme. Hledají se společné genetické dispozice, intenzivně jsou zkoumány látky, které slouží k přenosu informací mezi nervovými buňkami. Dalšími oblastmi zájmu výzkumu jsou látky, vznikající při látkové přeměně v neuronech a současně ohrožující jejich život (zkracují jejich přežívání). Věda se snaží zkoumat i vliv jiných faktorů, jako je role diety, pohybu, vlivu životního prostředí či geografických rozdílů.

Prevencí jakékoli demence a stárnutí mozku je cvičení. Abychom donutili mozek pracovat, nemusíme denně vzpírat činky. Jsou to křížovky, čtení, hraní karet, šachy a jakákoli práce s novými informacemi, vymýšlení nových postupů a strategií. Tyto aktivity mozek přinutí budovat si nové spoje mezi nervovými buňkami. Čím hustší tato síť bude, tím déle začnou odumírat. Pokud mozek napadne Alzheimerova choroba a nervové buňky se začnou rozpadat, pak hodně záleží na tom, v jaké kondici byl mozek před nemocí. Proto také samotné propuknutí nemoci může trvat deset let, nebo třeba jen rok. V podstatě platí, že čím vytrénovanější mozek byl v začátku, tím déle zůstane pacient soběstačný.

5 příznaků, které by vás měly včas varovat

• Paměť se znatelně zhoršuje – v začátcích si ještě za chvíli vzpomenete, později se vám informace ztrácí definitivně.

• Roztržitost – zapnutá žehlička zapomenutá na stole, puštěná voda do vany, věci se ocitají na zcela nelogických místech – klíče v lednici, prádlo v troubě…

• Problémy s vyjadřováním – ztráta slovní zásoby, později zcela nelogický projev.

• Ztráta orientace – najednou nevíte, kde odbočit cestou na chalupu, ale také nedokážete rychle odečíst z ciferníku, kolik je vlastně hodin.

• Často a zásadně se mění nálady – pacient může ze smíchu přejít v hlasitý pláč, hněv, a to bez důvodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro nemocného s Alzheimerovou chorobou je často obtížné se dorozumět a být pochopen. K projevům Alzheimerovy nemoci patří i to, že nemocní jednají a chovají se takovým způsobem, který nás může znechutit nebo rozčílit. Uvědomte si, že to je důsledek nemoci a ne záměr. Naučte se s takovými obtížnými situacemi vyrovnat.

Čtěte také: Vysoký krevní tlak aneb Hrozba, která nebolí

Nemocní mají často potíže porozumět smyslu řečeného, ale jsou velmi citliví na to, jak se co říká. Snažte se vždy komunikovat vlídným a klidným tónem. Způsob komunikace volte oznamovací, ne tázací.  Například místo abyste se ptali: „Chceš se jít vykoupat?“ oznamte: „Koupel máš připravenou, tady je ručník“. Rozptylujte pozornost nemocného. Nemocný chce jít například sám ven. Místo, abyste řekli: „Kam chceš teď jít? Nemůžeš odejít sám,“ řekněte: „Než odejdeš, pojď mi tady s tím na chvilku pomoci“. Pacientova pozornost se zaměří na něco jiného a brzy zapomene na to, co chtěl původně dělat.

Vyhýbejte se diskusím o realitě. Nemocný si často realitu neuvědomuje a není schopen rozlišovat minulost a přítomnost. Může dokonce zapomenout, kdo jste. To je samozřejmě velmi nepříjemné, přesto netrvejte na své verzi reality, vznikl by tak ještě větší stres. Místo, abyste řekli: „Tatínkovi nemůžeš zavolat,“ řekněte: „On teď určitě není doma. Zavoláme mu později.“ 

Plánujte nemocnému každodenní činnost

Pacienti s Alzheimerovou chorobou se často nudí. Rádi by něco dělali, ale nevědí co a jak. Proto je dobré připravit jim na každý den nějakou činnost. Úkoly musejí být jednoduché. Vhodné je, když se činnosti opakují. Pracujte spolu s nemocným a obtížnější část úkolů udělejte případně sami (například při pečení koláče sami obstarejte vážení nebo odměřování surovin). Dbejte na to, abyste se vy i nemocný udržovali v co nejlepší fyzické kondici. Výborným pohybem je procházka v přírodě. Cvičení zmírňuje neklid a zlepšuje spánek.

 

   RYCHLÝ TEST!

   Najděte v následujícím řádku šest ženských jmen. Zdravý mozek si s tím lehce poradí.

 ERIRENAMEOPROMANASDČOMARCELAQPISHRENATAKSVMIVANASTENZORAHDOEM    

 

Zajistěte nemocnému bezpečí

• zabraňte nemocnému v řízení auta

• dbejte na dodržování užívání léků

• zajistěte, aby nemocný neměl přístup k důležitým dokumentům a k cennostem, k nebezpečným chemikáliím, čisticím prostředkům a lékům

• dbejte na pravidelné stravování a pitný režim

• zabezpečte ostré hrany nábytku, vratké židle, zajistěte dostatečné osvětlení, zvyšte bezpečnost v koupelně

• informujte se o projektu Bezpečný návrat, který umožňuje nemocným nosit náramek s telefonním číslem, pokud nemocný zabloudí, operátoři pomohou s cestou domů

 

 

Petra Lichnovská 

Alphega lékárnice, Frýdlant nad Ostravicí

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►