14 RAD, JAK SPRÁVNĚ UŽÍVAT LÉKY

Správné užívání léku je podmínkou dosažení jeho očekávaného terapeutického účinku. Někdy stačí k podstatnému snížení účinnosti zdánlivě malá chyba nebo věc, kterou nepokládáme za podstatnou. Pojďme se podívat na to, jak docílit, aby lék v organismu fungoval přesně tak, jak má.

1 Dodržujte důsledně pokyny svého lékaře a lékárníka

Lékař na recept napíše doporučené dávkování, které by s vámi měl lékárník při výdeji léku probrat. Jedná-li se o volně prodejný lék, pak by vám měli o jeho užívání poskytnout informace přímo v lékárně. Užívejte léky pokud možno vždy ve stejném čase, abyste dosáhli optimální koncentrace účinné látky.

2 Vždy si pozorně přečtěte příbalový leták

I když jste z lékárny poučeni o tom, jak svůj lék užívat, přečtěte si příbalovou informaci, která je součástí každého balení léku. Dočtete se i o tom, na co si dát pozor, jaké případné nežádoucí reakce se v rámci daného léčiva mohou vyskytnout, interakce s jinými léky, v jakých případech byste neměli lék užívat atd.

3 Léky, které je potřeba spolknout, zapijte vždy dostatečným množstvím vody

A to ideálně ve stoje nebo ve vzpřímené poloze v sedě. Jiné nápoje k zapíjení léků nejsou příliš vhodné, některé mohou navíc příznivý účinek léčiva oslabovat (např. mléko nebo grapefruitová šťáva u některých antibiotik). Naprosto nevhodný je k zapíjení léků alkohol.

Čtěte také: Užívání antibiotik a probiotické bakterie

4 Podle typu přípravku je důležité dodržet podávání nalačno nebo naopak s malým množstvím potravy

Pokud máte lék užívat nalačno, znamená to, že byste si ho neměli brát nejméně hodinu před jídlem a dvě hodiny po jídle. Na druhé straně léky, které by mohly podráždit žaludeční stěnu, se mají užívat s menším množstvím potravy. Tuto informaci určitě najdete v příbalovém letáku.

5 Šumivé tablety vypijte co nejrychleji po rozpuštění

6 Tablety, které se mají nechat rozpustit v ústech nebo pod jazykem, nekousejte

Nechte je působit dostatečně dlouhou dobu. (Výjimkou je nitroglycerin, který se má nechat působit alespoň po dobu 2 minut, ale po odeznění bolesti u srdce ho má pacient vyplivnout.) Po rozpuštění tablety v ústech hodinu nejezte, nepijte, nekuřte, neplivejte, ani si nevyplachujte ústa ústní vodou. V případě pastilek proti bolení v krku nebo proti kašli, dodržte interval alespoň půl hodiny.

7 Tablety nedělte

Pokud ovšem nemají rýhu, která je dělí na poloviny nebo na třetiny, podle níž se tablety v případě potřeby dají rozdělit na menší kousky.

8 Pevné lékové formy (tablety, dražé, kapsle) nekousejte, nedrťte, nerozpouštějte

Pokud není výslovně uvedeno jinak. Nevysypávejte obsah želatinových kapslí. Při porušení obalu se veškerý obsah uvolní v žaludku, což není vždy žádoucí. Navíc některé účinné látky mají špatnou chuť, a proto se záměrně potahují obalem, který umožňuje snadnější polknutí (dražé).

9 Pokud užíváte lék ve formě kapek, používejte vždy jen kapátko přiložené k balení

To je důležité pro správné dávkování, protože jednotlivá kapátka se mohou lišit velikostí obsahu. Naměřené množství kapek nakapejte na lžíci a zapijte vodou, nebo můžete lék nakapat přímo do sklenice s malým množstvím vody.

10 Požádejte o radu svého lékárníka

Pokud užíváte jiný lék nebo doplněk stravy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, zda nehrozí nežádoucí interakce.

11 V případě jakýchkoli potíží ihned kontaktujte lékaře

V případě, že pozorujete po nasazení léků nežádoucí účinky, které jsou popsané v příbalovém letáku, či máte podezření na jiný možný nežádoucí účinek, než který je v příbalovém letáku uveden, neprodleně kontaktujte lékaře.

12 Pokud zjistíte závadu v jakosti léku, přestaňte ho okamžitě užívat

Závadou v jakosti myslíme změnu struktury, barvy či konzistence. Poté, co lék přestanete užívat, navštivte svého lékárníka, který vám poradí, jak postupovat.

13 Dbejte na správné skladování léků

Optimální způsob skladování je popsán v příbalovém letáku. Nezapomeňte uchovávat léky vždy mimo dosah dětí!

14 Nikdy neužívejte léky s prošlým datem exspirace!

Datum použitelnosti je vždy vyznačeno na obalu. Kontrolujte pravidelně i svoje domácí zásoby léků a prošlé léky vracejte do lékárny.

 

MUDr. Kateřina Uxová

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►