Komerční sdělení

Správná sluneční ochrana má smysl

Sluneční svit je nezbytnou podmínkou lidské existence a jeho pozitivní účinky na psychiku jsou rovněž nezpochybnitelné. Zároveň v sobě však expozice slunečnímu záření nese riziko vzniku rakoviny kůže. Kvalitní a vysoce účinné prostředky sluneční ochrany pomáhají tuto hrozbu minimalizovat. Je však třeba pamatovat na to, že produkt sám o sobě ochranu nezaručí – je třeba jej aplikovat v dostatečném předstihu, správným způsobem, opakovaně a v optimálním množství.

Poznejte svoji kůži

Dermatologové se shodují na tom, že pro volbu správného prostředku sluneční ochrany je klíčové znát co nejdokonaleji vlastní kůži. Na trhu je k dostání celá řada produktů s různou konzistencí a ochranným faktorem. Produktové portfolio značky Daylong zahrnuje nejen hutnější krémy, které lépe chrání extrémně citlivou dětskou kůži, ale také lehčí gely, vhodné pro mastnější kůži, již zbytečně nezatěžují. Kromě toho lze zvolit lócia, která se příjemně roztírají a kůže je snadno absorbuje. Vhodné je i použití speciálních tyčinek určených k ošetření vysoce exponovaných partií jako jsou uši, oční víčka, rty nebo pěšinka ve vlasech.

Velmi důležitým aspektem je pak volba ochranného slunečního faktoru. Ke správnému pochopení významu údaje SPF (Sun Protection Factor) na balení jednotlivých produktů je zapotřebí vysvětlit pojem „minimální erytémová dávka“. Jedná se o čas, během kterého kůže vyčerpá svoji schopnost reagovat na slunce, aniž by došlo k jejímu začervenání. V momentě, kdy je erytémová dávka vyčerpaná, se začínají projevovat první známky spálení.

Tento limit se u jednotlivých fototypů výrazně liší. Například nejsvětlejší fototyp 1 má práh začervenání přibližně 10 minut, zatímco nejtmavší fototyp 6 až 90 minut. SPF pak udává násobek ča-su, o který je přípravek v ideálních podmínkách schopný vyčerpání minimální erytémové dávky oddálit. Pokud se tedy jedinec řadí mezi majitele kůže odpovídající fototypu 2, práh pro zčervenání se pohybuje mezi 10 a 20 minutami. Krém s faktorem 6 jej ochrání přibližně na jednu hodinu, oproti tomu faktor SPF 25 na více než 4 hodiny.

MEDICÍNSKY OVĚŘENÁ OCHRANA PŘED SLUNCEM

DaylongTM – dokázaná účinná ochrana proti poško­zení DNA způsobenému UV zářením

UV záření může poškozovat DNA buněk kůže tím, že vytváří cyklobutan-pyrimidinové dimery (CPD), markery (ukazatele) poškození DNA, a může vést ke vzniku kož­ních nádorů.1 – 5

Výsledky zkoušek in vitro dokazují, že DaylongTM chrání kůži před poškozením způsobeným UV zářením pomocí:6

  • inhibice přímé a nepřímé tvorby cyklobutan-pyrimidinových dimerů (CPD – markerů poškození DNA, které úzce souvisí s rakovinou kůže) způsobené UV zářením,
  • prevence poškození DNA způsobeného UVA a UVB zářením,
  • prevence tvorby aduktů (mutací) DNA,
  • ochrany proti poškození škodlivými volnými radikály vznikajícími jako následek UV záření

DaylongTM – účinná inhibice poškozování buněk

Sluneční záření spouští v buňkách kůže molekulové pro­cesy, například nadměrnou aktivaci produktu nádorového supresorového genu p53, který sehrává úlohu při normální kontrole apoptózy (programované buněčné smrti), bu­něčného stárnutí a opravy DNA.7, 8

Daylong prokazatelně chrání kůži prostřednictvím:6

  • inhibice nadměrné aktivace p53 způsobené UV zářením,
  • inhibice programované smrti buněk způsobené UV zářením,
  • prevence předčasného stárnutí buněk kůže v důsledku expozice slunečnímu záření.

DaylongTM – dokázaná ochrana proti IR a stárnutí kůže

IR světlo tvoří 54 % celého slunečního spektra. Jelikož proniká pod dermis, vystavování se tomuto záření způ­sobuje kožní angiogenezi (novotvorbu cév) a zánětlivý infi ltrát buněk. Tvorba matrixových metaloproteináz (MMP-1) poškozuje extracelulární matrix, což vede k předčasnému stárnutí kůže.9, 10

Dayong prokazatelně chrání před stárnutím kůže po­mocí:6

  • ochrany před zvýšenou syntézou MMP-1,
  • omezení poškození kůže způsobeného IR zářením. 

Zdroje: 1. Ratushny V., et al. J Clin Invest. 2012; 122(2): 464 – 72. 2. Schwarz M., et al. Arch Toxicol. 2013; 87(5): 783 – 98. 3. Marghoob A. A., Semin Cutan Med Surg. 2011; 30(4 Suppl): 1 – 5.4. Gervin C. M.,
et al. Front Biosci 2003; 8: 715 – 7. 5. Ford J. M., Hanawalt PC. J Biol Chem 1997; 272: 28073 – 80. 6. Data on file. Galderma S.A., Switzerland. 7. Frank S., et al. Exp Dermatol. 2006; 15(2): 130 – 7. 8. Olivier
M., et al. IARC Sci Publ. 2004; (157): 247 – 70. 9. Polefka T. G., et al. J Cosmet Dermatol. 2012 Jun; 11(2): 134 – 43. 10. Cho S., et al. J Investig Dermatol Symp Proc. 2009; 14(1): 15 – 9.

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►