Pylová alergie: rady pro alergiky

Konečně jsme se dočkali léta a můžeme se oddávat potěšení z hebkých slunečních paprsků dlouhého dne i ze všudypřítomné zeleně a barevných kvítků. To se ovšem netýká lidí trpících pylovou alergií. Kvalita života takto postižených je narušena. Nejde jen o samotné nepříjemné projevy alergického dráždění nosu a očí nebo o zvýšenou spotřebu kapesníčků. V mnoha případech se alergik musí omezovat ve svých rekreačních i jiných osobních aktivitách. Často je nesoustředěný, unavený a podrážděný a trpí tak jeho pracovní výkon nebo schopnost studia. Vzácné nejsou ani extrémní případy, kdy pacient za vrcholu pylové sezony raději ani nevychází z domova. 

Ve spolupráci se specialistou alergologem Vám poradíme, jak odhalit, že případně trpíte pylovou alergií, a jak postupovat v jejím řešení.  
 
pylová alergie, rady pro alergiky

Pylová alergie a její projevy

Projevy pylové alergie se soustřeďují zejména na nos a oči. Proto také stav označujeme zjednodušeně jako alergická rýma nebo odborně „alergická rhinokonjunktivitida“. Jde o projevy jako svědění nosu a kýchání, obvykle následované smrkáním až vodnatým výtokem z nosu. Často dochází také ke zduření nosních sliznic, které ale jen někdy přechází do stavu chronické nosní neprůchodnosti. Stran očí jde o nepříjemné svědění s nutkavou potřebou si je mnout, bělma oční jsou zarudlá překrvená, někdy bývá i zvýšené slzení. Mimo tyto běžné projevy se může vyskytnou i dráždění v krku, svědění patra nebo v uších i jiné raritnější příznaky. 
Samostatnou problematikou je výskyt případných na pylovou sezonu vázaných projevů průduškového astmatu jako pocity nedodechnutí až záchvatovité sípavé dušnosti, omezení v dechu až tíha na hrudi nebo pokašlávání až dráždivé typicky suché kašle. A konečně, jak už bylo uvedeno v úvodu článku, při těžších stupních nemoci je postižena i celková kvalita života pacientů. 
Oproti například nachlazení mají alergické problémy typicky delší průběh než týden až dva a opakují se meziročně ve stejném období roku, resp. v závislosti na sezónním výskytu předmětného pylového alergenu. Aktuální pylovou situaci můžeme zjistit z hlášení Pylové informační služby např. na stránkách http://www.pylovasluzba.cz . Aktuálně (s vrcholem od konce května do začátku července) bude dominovat vliv pylů travin. Typické je pro pylovou rýmu kolísání stupně potíží podle výskytu alergenu v ovzduší, tj. v souvislosti s aktuálním počasím. Zlepšena je situace při případném přechodném ochlazení a po deštích, zhoršena je naopak za teplých slunečných větrných dnů. 

Pylová alergie a lékařská péče

Akutní vyšetření specialistou alergologem není až na naprosté výjimky potřebné. Pokud přesahuje charakter potíží daného pacienta možnosti lékárny, je kvalifikovanou pomoc i při těžších projevech pylové alergie schopen plně poskytnout Váš praktický lékař. Úloha alergologa je v posouzení Vaší alergie komplexně a v dlouhodobém horizontu. Alergolog potvrdí přítomnost alergie pomocí kožních testů nebo krevního vyšetření. Kromě došetření alergenů se pokusí odhalit přítomnost nebo alespoň stanovit riziko vzniku potenciálně velmi závažných komplikací alergické rýmy, především průduškového astmatu. V těchto souvislostech alergolog obvykle přebírá alergické pacienty od praktického lékaře do dlouhodobého sledování a péče. Alergolog má také exkluzivně k dispozici speciální druh léčby, který může přinést u vhodných pacientů dlouhodobé potlačení alergických projevů až vyléčení alergie, tzv. specifickou alergenovou imunoterapii. 
 
 
Obecně platí pravidlo, že čím dříve nemocný přichází na alergologii, tím je jeho onemocnění snáze ovlivnitelné. K alergologovi se nejsnáze dostanete na základě doporučení praktického lékaře.

Pylová alergie a její řešení

Nabízí se celá řada preventivních opatření, ať už vůči snížení zátěže pylovým alergenem (upravit způsob větrání v bydlišti i práci, „dekontaminace“ osobní i jiných členů domácnosti po příchodu z přírody, častější vysávání, pračka vzduchu, venku ochrana očí brýlemi atd.), nebo ve smyslu zvýšení odolnosti orgánů alergií postihovaných (například aplikací zvlhčujících solných roztoků nosními spreji, očními kapkami, případně i inhalačně, jinými speciálními přípravky např. nosní spreje na bázi bariérových látek nebo rostlinných silic, nebo i použití alternativních způsobů léčby např. homeopatik). S těmito „nelékovými“ způsoby prevence pylové alergie Vám ochotně poradí kvalifikovaní pracovníci našich lékáren. 
V mnoha případech jsou výše zmíněné způsoby prevence a léčby pylové alergie nedostatečné, respektive mají jen pomocný význam. V těchto případech je třeba aplikovat léky. Ty se vybírají ze tří lékových skupin, první jsou tzv. H1-antihistaminika, druhou tzv. nosní kortikosteroidy a do třetí skupiny řadíme oftalmologika (antialergické oční kapky). Léky z těchto skupin jsou nejen na lékařský předpis, ale lze je v omezeném výběru zakoupit také v lékárně. V České republice se v první linii k léčbě alergií a pylové alergické rýmy používají spíše H1-antihistaminika. Jde o velmi účinné léky, které mají schopnost se po aplikaci rychle navázat na receptory pro histamin v nose i očích a blokovat tak tuto dráždivou látku, která se zásadním způsobem podílí na rozvoji alergické reakce a jejích příznaků. Působení H1-antihistaminik lze tedy přirovnat ke klíči a zámku, kde antihistaminikum je klíč, kterým můžeme zamknout dveře pro rozvoj alergické reakce.  

Jaké léky vybrat?

Nemocným s pylovou alergií jsou tedy v první volbě doporučovány moderní nesedativní H1-antihistaminika ve formě tablet. Jejich výhodou je jednoduché užívání, příznivá tolerance, vysoká účinnost a obvykle celodenní efekt. H1-antihistaminika může doporučit a předepsat lékař, ale pacienti si některé z nich mohou také sami aktivně zakoupit v lékárně bez receptu. Tuto cestu volí především pacienti s méně častými nepravidelnými alergickými projevy, kteří nemusí brát léky dlouhodobě preventivně. Tito pacienti užívají antihistaminika jen v případě potíží a využívají tak jejich rychlý nástup účinku a efektivitu už v jednotlivé dávce. 
 
CZ/ANA/18/0025 
MUDr. Jiří Nevrlka
 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►