Komerční sdělení

Pylová alergie: rady pro alergiky

Konečně jsme se dočkali léta a můžeme se oddávat potěšení z hebkých slunečních paprsků dlouhého dne i ze všudypřítomné zeleně a barevných kvítků. To se ovšem netýká lidí trpících pylovou alergií. Kvalita života takto postižených je narušena. Nejde jen o samotné nepříjemné projevy alergického dráždění nosu a očí nebo o zvýšenou spotřebu kapesníčků. V mnoha případech se alergik musí omezovat ve svých rekreačních i jiných osobních aktivitách. Často je nesoustředěný, unavený a podrážděný a trpí tak jeho pracovní výkon nebo schopnost studia. Vzácné nejsou ani extrémní případy, kdy pacient za vrcholu pylové sezony raději ani nevychází z domova. 

Ve spolupráci se specialistou alergologem Vám poradíme, jak odhalit, že případně trpíte pylovou alergií, a jak postupovat v jejím řešení.  

pylová alergie, rady pro alergiky

Pylová alergie a její projevy

Pylová alergie postihuje orgánově především nos a oči. Proto hovoříme ve vztahu k pylům o alergické rýmě nebo odborně „alergické rhinokonjunktivitidě“. Typické projevy jsou svědění nosu a kýchání, obvykle následované smrkáním až vodnatým výtokem z nosu. Často dochází také ke zduření nosních sliznic, které ale jen někdy přechází do stavu chronické nosní neprůchodnosti. Ohledně očních spojivek jde o nepříjemné svědění s nutkavou potřebou si oči mnout, bělma očí jsou zarudlá a někdy bývá i zvýšené slzení. Mimo tyto běžné projevy se může vyskytnout i dráždění v krku, svědění patra nebo v uších i jiné raritnější příznaky.

Samostatným problémem je výskyt projevů průduškového astmatu vázaných na pylovou sezonu. Typicky se projevuje v různé míře závažnosti, od zhoršeného dechového komfortu a pocitů nedodechnutí až k záchvatovitým sípavým dušnostem. Mohou ale dominovat i jiné příznaky, například pocit omezení až tíhy na hrudi nebo pokašlávání až dráždivé a typicky suché kašle.

Oproti nachlazení (infekci) mají alergické problémy obvykle delší trvání než týden až dva a opakují se meziročně ve stejném období roku v závislosti na výskytu daného pylového alergenu. Aktuální pylovou situaci můžeme zjistit z hlášení Pylové informační služby, například na stránkách http://www.pylovasluzba.cz. Typické je pro pylovou alergii také kolísání potíží v souvislosti s aktuálním počasím. Situace se zlepšuje při případném ochlazení a po deštích, zhoršuje se naopak za teplých slunečných větrných dnů.

Pylová alergie a lékařská péče

Akutní vyšetření specialistou alergologem není až na naprosté výjimky potřebné. Pokud přesahuje charakter a stupeň potíží možnosti domácí lékárničky nebo intervence lékárníka, je kvalifikovanou pomoc schopen plně poskytnout Váš praktický lékař. Vyšetření alergologem je ale nezbytné neakutně pro posouzení Vaší alergie komplexně a pro její řešení v dlouhodobém horizontu.

Alergolog potvrdí přítomnost alergie, resp. určí konkrétní příčinné alergeny pomocí kožních testů a/nebo krevního vyšetření. Kromě došetření alergenů se pokusí také odhalit přítomnost nebo alespoň stanovit riziko vzniku komplikací alergické rýmy, především průduškového astmatu. V těchto souvislostech alergolog často přebírá alergické pacienty od praktického lékaře do dlouhodobého sledování a péče. Alergolog má také exkluzivně k dispozici speciální druh léčby, který může přinést u vhodných pacientů dlouhodobé potlačení alergických projevů až „vyléčení alergie“, tzv. specifickou alergenovou imunoterapii. 

Obecně platí pravidlo, že čím dříve nemocný přichází na alergologii, tím je jeho onemocnění snáze ovlivnitelné. K alergologovi se nejsnáze dostanete na základě doporučení praktického lékaře.

Pylová alergie a její řešení

V první řadě se jako řešení pylové alergie nabízí celá řada preventivních opatření. Jsou namířená jednak vůči snížení zátěže pylovým alergenem, jednak vůči zvýšení odolnosti alergika. Do první skupiny patří úprava větrání (větrat mimo pylové maximum, tj. ráno, večer, v noci, po dešti), „dekontaminace“ postiženého i jiných, zejména zvířecích, členů domácnosti po příchodu domů (sprcha, umytí vlasů, převlečení se), „dekontaminace“ interiéru (častější vysávání, pračka vzduchu, protipylové síťky do oken), osobní ochrana před pylem (sluneční brýle, respirátor při sekání trávy) a vyhýbání se zvláště rizikovému prostředí (například piknik ve vysoké trávě nebo procházka lánem řepky). Do druhé skupiny patří různé způsoby zvyšování odolnosti orgánů alergií postihovaných (například aplikace zvlhčujících a čisticích solných roztoků nosními spreji a očními kapkami, speciálních bariérových nosních přípravků a jiných příznivě působících léčivých přípravků na přírodní nebo chemické bázi) nebo celkové odolnosti imunitního systému alergika (zahrnuje i různé alternativní přístupy se sporným efektem). S „nelékovými“ způsoby prevence pylové alergie Vám ochotně poradí kvalifikovaní pracovníci našich lékáren. 

V mnoha případech jsou výše zmíněné způsoby ovlivnění pylové alergie nedostatečné, respektive mají jen pomocný význam. V těchto případech je třeba aplikovat léky. Ty se vybírají nejčastěji ze dvou lékových skupin. První jsou tzv. H1-antihistaminika, druhou jsou tzv. nosní kortikosteroidy. Obě tyto lékové skupiny mají odlišný mechanismus účinku a s tím spojené potenciální výhody i nevýhody. 

U některých pacientů je proto v léčbě kombinujeme. Obecně můžeme tyto léky použít, buď úlevově k potlačení už rozvinutých alergických projevů, nebo preventivně. Takto je můžeme podávat i dlouhodobě, třeba i celou pylovou sezonu bez přerušení. Léky z těchto skupin jsou nejen na lékařský předpis, ale lze je v omezeném výběru zakoupit také v lékárně. 

H1-antihistaminika mají schopnost se po aplikaci navázat na receptory pro histamin v postižených orgánech a blokovat tak tuto dráždivou látku, která se zásadním způsobem podílí na rozvoji časné fáze alergické reakce a jejích příznaků. H1-antihistaminika jsou k dispozici ve dvou formách. Jednak ve formě tabletové, která je uživatelsky pohodlná, má celodenní efekt a umožnuje zásah na více orgánových úrovních. Moderní tabletové formy jsou obvykle dobře tolerovány a nemají nežádoucí sedativní účinky. Jednak ve formě tzv. topické (nosní spreje a oční kapky), jejichž efekt je omezen na orgán, do kterého se aplikují, je nejvýše několikahodinový, ale nastupuje velmi rychle. Obě formy lze kombinovat.

Kortikoidy (kortikosteroidy) jsou hormonální léky zasahující do vzniku a rozvoje alergického zánětu komplexně, na mnoha úrovních a obvykle účinně i v jeho pokročilé a pozdní fázi. Řeší tedy často i stavy, kde H1-antihistaminika selhávají (např. zafixované ucpávání nosu). Na druhou stranu, což odpovídá jejich mechanismu účinku, je třeba mít určitou trpělivost, protože jejich efekt se v některých případech může rozvíjet až s odstupem několika dnů. Žádoucí je pravidelná aplikace až do několik dnů trvajícího úplného ústupu potíží. V léčbě alergické rýmy se téměř výhradně používá topická nosní forma kortikoidů. Mimo účinnosti, je zásadní její bezpečnost. V běžně podávaných dávkách nedochází k vstřebávání kortikoidu mimo nosní sliznici, a tak nehrozí laiky často obávané nežádoucí „steroidní“ účinky. Zajímavostí je, že nosní kortikoid nezřídka řeší i oční potíže (potlačuje totiž tzv. nazo-okulární reflexní dráhu, která hraje důležitou roli ve vzniku očích potíží). 

Co říci závěrem?

Při řešení pylové alergie může pacient v naší zemi využít bohatou a relativně levnou nabídku lékáren a odbornou fundovanost lékárnických pracovníků. Samoléčení je možné a v mnoha případech uspokojivě účinné. Bylo by ale chybou současně nevyužít specializované lékařské péče, která je v České republice z hlediska kvality a dostupnosti v evropském i celosvětovém měřítku na špičkové úrovni. Intervence alergologa může posunout řešení Vaší pylové alergie na o řád vyšší úroveň. Může zajistit léčbu na míru, včas zabránit hrozícím komplikacím a v indikovaných případech umožní využít alergenovou imunoterapii, jedinečný léčebný postup řešící alergii už na úrovni jejích příčin, a tedy se šancí na její potlačení až úplné odstranění.  

 
 
CZ/ANA/19/0009 
MUDr. Jiří Nevrlka
 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►