Komerční sdělení

UŽ JSTE VYZKOUŠELI PROJEKT PORAĎTE SE?

Obvykle se udává, že pacient odchází z ordinace lékaře a 80 % všeho, co vyslechl, zapomene. Navíc ze zbylých 20 % informací, které si pacient odnáší, je jen polovina zapamatována dobře, neboli pravdivě. A proto a nejen proto od února 2016 funguje na internetu profesionální poradenský portál Poradtese.info pro pacienty s kolorektálním karcinomem a jejich rodinné příslušníky.  

Odborníci v projektu Poraďte se jsou připraveni poskytnout konzultace o průběhu onkologické léčby a jejích vedlejších účincích. A také poradit pacientům a jejich blízkým, nač mají nárok v sociálním systému. Na jednom místě a v pohodlí a klidu domova.

Na začátku jakéhokoli problému a jeho řešení je hledání informací. Člověk se potřebuje zorientovat, ujasnit si možnosti, slyšet zkušenosti a příběhy jiných pacientů s podobným osudem a pak se na tomto základě rozhodnout, jak postupovat, co chce a co ne, jaké jsou perspektivy a jak nastavit vlastní očekávání.

V dnešní době je snadno dostupných informací dostatek. Spíše až nadbytek. Ale onkologicky nemocní i jejich blízcí potřebují specifické, odborné, relevantní a pravdivé informace od odborníků.  A to v čase i v místě, kdy jsou připraveni naslouchat a informace vnímat.

Poraďte se

Proto na začátku února začal fungovat na internetu komplexní konzultační portál Poradtese.info pro pacienty s kolorektálním karcinomem a jejich rodinné příslušníky. Spolupracuje s předními českými onkology z pražských fakultních nemocnic a s odborníky z neziskové organizace Amelie.

Snahou projektu Poraďte se je pomoci pacientům nejen v otázkách týkajících se onkologické léčby a jejích nežádoucích účinků, ale zároveň také poradit v rovině sociálně-právní. Právě propojení informací z medicínské a sociální oblasti je to, co pacienti a jejich blízcí intenzivně potřebují.

Informace nad zlato

Samozřejmě nejvíce informací by se měl pacient dozvědět od svého ošetřujícího lékaře (onkologa) a od svého praktického lékaře, případně zdravotních sester.

Vytíženost ošetřujících lékařů a zdravotních sester se však neustále zvyšuje, tím se úměrně snižuje čas potřebný pro komplexní péči o pacienta. Zásadní otázky týkající se podávané léčby jsou vždy řešeny prioritně, avšak poradenství v oblasti zvládání nežádoucích účinků léčby či v oblasti výživy je vnímáno samotným zdravotnickým personálem jako poddimenzované.

Zdravotnický personál navíc není (a ani nemůže být) pravidelně proškolován v otázkách, jaké možnosti nabízí sociální systém pacientovi a jeho rodině. Pacient často kvůli nemoci přichází o příjem. Opouští na dlouhou dobu své zaměstnání či podnikání a je logické, že má obavy o svoji budoucnost, o znovuzařazení do společenského a ekonomického života. 

Bohužel onkologická pracoviště obvykle nemají sociální pracovníky vyhrazené pro ambulantní pacienty. Obvykle pečují především o lůžkové části oddělní. Nemohou tak pacienta a jeho rodinu „uklidnit“ z pohledu ekonomického a sociálního zajištění. A často bohužel nemají k dispozici ani validní informace, brožury, letáčky nebo doporučení na prověřené nevládní neziskové organizace či poradny.

Proto nabízí projekt Poraďte se pacientům a jejich blízkým z celé České republiky hned několik způsobů, jak se dopátrat odpovědí na otázky z  odborné medicínské či sociálně-právní oblasti.

Stačí navštívit stránky Poradtese.info. Kromě relevantních odkazů na specializované stránky a organizace, které se problematice kolorektálního karcinomu věnují, a mnoha důležitých sociálně-právních odkazů, tam nemocní najdou e-mailové i telefonické kontakty na lékaře i sociální pracovníky, kteří jsou připraveni se jim věnovat a zodpovědět jejich dotazy. V sociálních otázkách je možná i osobní konzultace na pobočkách Amelie z. s.

V dnešní přehlcené informační době je podstatné mít přístup ke správným a relevantním informacím, a tato služba je nyní díky projektu Poraďte se pacientům s kolorektálním karcinomem plně k dispozici.

Komplexní odborné poradenství

Lékaři v akci (otázky týkající se léčby a jejích nežádoucích účinků)

Telefonní linka: 721 500 791 (st a čt 18:00 – 20:00)

E-mail: lekar@poradtese.info

 

Amelie, z. s. (otázky týkající se sociálně-právní problematiky)

Telefonní linka: 721 500 799 (po až st 9:00 – 15:00)

E-mail: poradtese@amelie-zs.cz

 

Více informací nalzente na www.poradtese.info

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►