Nošení roušky aneb co (ne)zmůžou roušky

Zakrytí nosu a úst se stalo synonymem boje proti covid-19. Samotné roušky, jejich nošení či odmítání se stalo předmětem celosvětové diskuse, která má svůj vývoj. Ani světoví odborníci se neshodnou, jaký význam roušky mají. V současnosti je prokázáno, že roušky výrazně omezují (až o 80 %) šíření aerosolu, který vychází z dýchacích cest i při klidné řeči. Při nesprávném používání roušky se však její efekt blíží nule a v některých případech může rouška k šíření viru i přispívat. Záleží i na materiálu, z něhož je maska vyrobena. Zcela odlišnou funkci mají tzv. respirátory.

Nošení roušky

Jak se SARS-CoV-2 šíří? Nejobvyklejší cestou je šíření v aerosolu, který vychází z dýchacích cest infikovaného člověka. V aerosolu virus přežívá několik hodin. Virus ulpívá i na předmětech a délka jeho přežití záleží i na materiálu, na němž ulpí. S časem však jeho infekčnosti (množství životaschopných virových partikulí) ubývá.

 

Vysvětlení pojmů

SARS-CoV-2 označení pro nový typ koronaviru, tzv. wuchanský koronavirus

Covid-19onemocnění způsobené novým typem koronaviru

Rouška vs. respirátor

Rouškou se rozumí zpravidla textilní maska (může jít i o netkaný textil), která překrývá nos a ústa. Chrání okolí potenciálně infikovaného člověka (může jít o jakoukoli infekci v dýchacích cestách, nejen o koronavirus). V praxi nikdo z nás neví, zda není infikován. Covid-19 probíhá ve většině případů zcela bez příznaků. Negativní výsledek testů, které se běžně provádějí technikou PCR (polymerázová řetězová reakce) vypovídá o tom, zda člověk měl v době odběru na sliznicích virus SARS-CoV-2. Ve chvíli, což může několik dní trvat, kdy se výsledek dozví, může být vše úplně jinak: může se infikovat a může se infekce zbavit.

Rouška nechrání jedince před infekcí (nebo jen částečně), ale brání šíření infekce.
Respirátor naopak chrání do vysoké míry jedince, který jej má nasazený, ale nechrání okolí před vydechovaným aerosolem.


Respirátory FFP2 a FFP3

Jde o masky, které byly původně vyvinuty pro chemický a další zpracovatelský průmysl na ochranu dýchacích orgánů před vodnými a olejovými aerosoly, kouřem a jemným prachem při práci (nikoli před párou a plyny). Jejich ochranná funkce je v celé Evropě standardizována podle normy EN 149. Označují se jako polomasky pro filtrování pevných částic nebo masky proti jemnému prachu.

Systém klasifikace je dělí na tři třídy FFP, přičemž zkratka FFP vychází z anglického termínu „filtering face piece“ (filtrační maska na tvář). V ochraně před covid-19 se doporučuje maska FFP2 (nižší riziko infekce). Musí zachytit minimálně 94 % pevných částic nacházejících se ve vzduchu. FFP3 (vysoké riziko infekce, doporučeno k použití ve zdravotnictví) filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie a spory hub minimálně z 99 %.

Pro ochranu okolí je doporučováno použít přes respirátor ještě roušku. Některé typy respirátorů lze dezinfikovat (podle návodu výrobce) a použít opakovaně. Není to však zcela standardní postup.

Roušky na veřejnosti a jejich význam

Rouška brání úniku vydechovaného aerosolu do okolí. Jde o drobné mikroskopické kapénky, které mohou obsahovat viry. Samotný SARS-CoV-2 měří kolem 80 nanometrů a sám, bez obalu, by prostoupil nejen textilií, ale i filtrem respirátoru FFP3. I z toho vyplývá, že stoprocentní ochranu proti copvid-19 roušky neposkytují, ale pravděpodobnost šíření mohou snížit až o 80 %.

Roušku lze vnímat jako signál, že si jsme vědomi rizika infekce a jsme ohleduplní k lidem okolo nás. V době zvýšeného rizika infekce je nutné nosit roušku tam, kde se zdržíme déle než několik minut v uzavřeném prostoru s neznámými lidmi (zdravotnická zařízení, prostředky hromadné dopravy, úřady). Neméně důležité je udržovat co možná největší vzdálenost od ostatních osob. Jeden metr je minimum.

Pokud se dotkneme povrchu (madla, zábradlí, držadla, tlačítka ve výtahu, stůl ve veřejném prostoru apod.), je nutné si umýt ruce, respektive ošetřit desinfekčním roztokem určitě dříve, než se dotkneme obličeje, před jídlem, před manipulací s potravinami, před jakoukoli činností, při níž by se virus mohl z kontaminovaných rukou dostat do úst či do nosu.

Pro úplnost je nutno dodat, že při známkách nachlazení, při teplotě, kašli, dušnosti, bolestech hlavy, klubů a svalů, ztrátě čichu a chuti je vhodné zvážit další postup. Pokud to situace dovolí, je lépe zůstat 10 dní doma. Pokud je nezbytné vypravit se „mezi lidi“, pak je nutné dodržovat co nejpřísnější epidemiologická pravidla – viz výše, nebo se odhodlat k testu na covid-19.

Jak s rouškou spolupracovat

Tzv. chirurgické (zdravotnické) roušky jsou určeny k jednorázovému použití. Nosit takovou roušku v kabelce, tašce, kapse a nasadit si ji několikrát během dne, když je právě zapotřebí, není z hygienického hlediska bezpečné.

Látkové roušky jsou do jisté míry populární a mnohdy již představují i módní doplněk. Avšak pro jejich používání platí stejná nebo podobná pravidla. Po sejmutí je nutné je považovat za potenciální nosič infekce a bez dezinfekce (vyprání a přežehlení) není vhodné je použít znovu.

Při nasazování roušky je lépe manipulovat jen s jejími úchyty a nedotýkat se roušky samotné. Při snímání je velmi důležité se nedotýkat (zejména vnitřního) povrchu roušky. Jednorázovou roušku je vhodné ihned po použití zlikvidovat/zahodit, textilní umístit do neprodyšného sáčku a následně vyprat a přežehlit při vysoké teplotě. Pak ji lze použít opakovaně.

Je-li nutné mít na obličeji roušku po celý den (celou pracovní dobu), pak je nutné mít alespoň dvě roušky na jeden den: jednu do oběda, druhou na odpoledne. Po sejmutí z obličeje není její opakované použití bezpečné. Jakmile rouška zvlhne, je vhodné ji vyměnit. Vlhkost je dobrou živnou půdou pro viry.

Ušij si sám

Podomácku šité roušky se staly symbolem solidarity letošního jara. Aby plnily svůj účel, musejí být ušity z materiálu, který nepropouští aerosol (jen vzduch, aby nebránil dýchání). Zvýšení účinnosti roušky lze dosáhnout podšitím, tedy přidáním druhé vrstvy. Další zvýšení účinnosti představují roušky s kapsou. To znamená, že mezi vrchní a spodní vrstvu lze vsunout třetí – například netkanou textilii.

Heslo letošního podzimu? Proti covid-19 funguje jen ohleduplnost

Je na každém z nás, aby vyhodnotil riziko a choval se adekvátně situaci. Nejde jen o nás samotné, ale i o ochranu našich blízkých, kteří možná patří ke zranitelné populaci (pacienti s chronickými chorobami). Neriskujte vážné zdravotní komplikace podceněním epidemiologické situace.

MUDr. Marta Šimůnková

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►