Mizející plíce: Víte, jestli to není právě váš případ?

Pokašlávání a zadýchávání při chůzi do schodů zná z vlastní zkušenosti mnoho lidí. Málokdo z nich však ví, že se může jednat o první příznaky vážné choroby – chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN, česky rozedma plic). Jejími posledními stadii jsou invalidita, zařazení do transplantačního programu a předčasné úmrtí. Přitom by mnohým stačilo jen nekouřit.

Výskyt CHOPN jak u nás, tak na celém světě stále stoupá. V Česku žije kolem 800 tisíc lidí s touto nemocí, diagnostikována a léčena je však asi jedna čtvrtina. Celosvětově se odhaduje počet pacientů na více než 600 milionů. Vzestup počtu případů odpovídá vzrůstajícímu počtu kuřáků. Kouření a choroba však mají určitý časový odstup, změna počtu kuřáků se projeví v nemocnosti touto chorobou zhruba za 30 let. 

Mizející plíce:Víte, jestli to není právě váš případ?

Základní příčina – kouř 

Nejčastěji je CHOPN způsobena opakovaným nebo dlouhodobým vdechováním toxických látek, především cigaretového kouře, přičemž škodlivé je i pasivní kouření. Velkou roli hrají vrozené faktory, protože CHOPN se objeví „pouze“ asi u jedné čtvrtiny kuřáků. 

U všech pacientů nekuřáků, jimž je diagnostikována CHOPN, by měl být proveden test na nedostatek tzv. alfa1 antitrypsinu, což je látka, která aktivně ochraňuje zdravé plíce před destrukcí. Součástí onemocnění může být i jaterní poškození. V tomto případě lze léčbou zabránit vážnému poškození plic.

Kašel a vykašlávání hlenů jsou prvními příznaky. Stane-li se kašel pravidelným, tedy trvá-li alespoň tři měsíce v roce po dobu dvou po sobě následujících let, označujeme stav jako chronickou bronchitidu, která je rizikovým faktorem pro vývoj CHOPN. Varovné příznaky Avšak existuje i „čistě genetická“ forma této choroby. Disponovaní jedinci mající sníženou tvorbu jednoho z velmi důležitých enzymů, který brání poškození plic při expozici běžným škodlivinám z ovzduší. U nich se CHOPN rozvine, i když nekouří a nikdy nekouřili. Tato forma je však vzácná. V posledních letech se objevují podložené názory, že CHOPN je způsobena rychlejším stárnutím plic, nebo jejich poškozením v novorozeneckém věku.

ČTĚTE TAKÉ: Jak probíhá měření plicního věku?

Nejdůležitějším příznakem a zároveň problémem je dušnost. Pacienti ji obvykle popisují jako krátký dech, pocit nedostatku vzduchu nebo kyslíku, nemožnost se nadechnout nebo jako tíhu na prsou či hrudníku. Zpočátku se dušnost objevuje jen při větší fyzické zátěži, při běhu, jízdě na kole, chůzi do schodů apod. S postupem času dušnost přichází i při obvyklých denních činnostech: chůzi po rovině, chůzi z kopce, mytí, oblékání atd. Nakonec se dušnost stává trvalou a může nemocného budit ze spánku. 

    Znáte svůj plicní věk? 

    Máte vy nebo někdo ve vašem okolí během tělesné aktivity potíže s dechem,
    jste kuřák, bývalý kuřák, nebo trpíte dlouhodobým kašlem? Pak je možná váš
    plicní věk vyšší než ten skutečný a vaše tělo přijímá oproti svým potřebám příliš málo
    kyslíku. Vysoké stáří plic poukazuje na možná onemocnění dýchacích cest, jako
    je CHOPN. 
 
    Abyste se o kapacitě a stáří vašich plic dozvěděli více, můžete si nechat přeměřit
    plicní věk ve vybraných Alphega lékárnách prostřednictvím jednoduchého testu.
    Díky tomu se během několika minut dozvíte, v jakém stavu jsou vaše plíce. 
 
    Kde si plicní věk můžete nechat změřit naleznete ZDE.
 

Pro pacienta s CHOPN mohou být nebezpečné i banální infekce, jako jsou choroby z nachlazení. Dušnost se může zhoršit do té míry, že dochází k dechové nedostatečnosti a nemocný musí být hospitalizován, aby bylo jeho dýchání podpořeno přístroji. 

ČTĚTE TAKÉ: Nechte si změřit plicní věk

V pokročilejších stadiích choroby dochází k poškození funkcí dalších orgánů. Může dojít ke zhoršení vstřebávání živin ze střev, které mají za následek hubnutí. Časté jsou také poruchy srdečního rytmu nebo urychlení tepu. Zhoršením srdeční činnosti dochází k nadměrnému zadržování tekutin v těle, které se nejčastěji projevuje otoky dolních končetin. 

CHOPN vede téměř u každého pacienta ke zhoršení činnosti srdce.

Zhoršená funkce plic má za následek snížený obsah kyslíku v krvi, který je nezbytný pro správnou funkci všech orgánů lidského těla. Může mít vliv na funkci mozku, srdce, jater, ledvin i jiných orgánů. Často také vede ke zmnožení krevních buněk a většímu sklonu k tvorbě krevních sraženin. 

U lékaře 

Každý člověk s déletrvajícím kašlem nebo pocity dušnosti při fyzické námaze by měl vyhledat specialistu – pneumologa (plicní, nebo ambulance TRN). Základními vyšetřeními jsou rentgen hrudníku (provádí se kvůli vyloučení jiných onemocnění, která mohou dušnost způsobovat, např. nádorová onemocnění plic, průdušek nebo pohrudnice, srdeční selhání) a spirometrie (měření základních plicních objemů a funkcí). 

    Léčba CHOPN se skládá z: 

  1. vyloučení nebo alespoň omezení příčin a rizik zhoršení (kouření, pobyt v prašném prostředí)
  2. podávání léků (většinou inhalačně)
  3. dechové rehabilitace (ambulantní) 
  4. imunizace (očkování proti chřipce) 
  5. trvalého podávání kyslíku (i v domácím prostředí)
  6. umělé podpory dýchání
  7. chirurgické léčby (odstranění nejvíce postižené části plic k úpravě tlakových poměrů, transplantace plic)


Spirometrickým vyšetřením lze CHOPN s velkou určitostí rozpoznat, a proto je považováno při určení diagnózy a posléze i při sledování vývoje onemocnění, případně k hodnocení účinku podávaných léků, za nejdůležitější. 

Důležitá jsou i další vyšetření, jako např.: elektrokardiografie (EKG) a echokardiografie (ultrazvuk srdce) k posouzení srdeční funkce, rozbor krve (množství kyslíku a oxidu uhlíku v krvi, krevní obraz a další důležité parametry). 

Začátky a konce 

Zdravý člověk má při dýchání velké rezervy. Nemocný naopak začne pociťovat dechové obtíže, když funkční kapacita jeho plic klesne asi na jednu třetinu. Proto přichází mnoho pacientů až v době, kdy je choroba značně pokročilá. Poškození plic, ke kterému zatím došlo, nelze zvrátit, plíce nelze obnovit žádnou léčbou, jen transplantací. Hlavní léčebnou snahou je uchovat to, co zbylo, a zabránit zhoršování, tedy prohlubování dušnosti a snižování přísunu kyslíku do krve a k dalším orgánům. 

Pacient postupně omezuje své činnosti, stává se invalidním, závislým na svém okolí a po čase vyžaduje jeho stav trvalou inhalaci kyslíku. V poměrně řídkých případech je zařazen na čekací listinu k transplantaci plic. CHOPN vede ve většině případů k předčasnému úmrtí pacienta. 

MUDr. Marta Šimůnková

 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►