Jak se vyvarovat riziku salmonelózy?

Náhle vzniklé bolestivé a vodnaté průjmy doprovázené křečemi břicha, nevolností až zvracením a horečkou. To jsou typické příznaky salmonelózy. Jak toto onemocnění efektivně léčit?

Jak se vyvarovat riziku salmonelózy?

Jedná se o nákazu způsobenou bakterií Salmonela, která se do těla dostává ústy, tedy nejčastěji potravinami, nádobím nebo špinavýma rukama. Příznaky propukají nejčastěji 8 až 48 hodin od vniknutí bakterie do těla. Nemoc se diagnostikuje na základě typických potíží, zapříčiněných předchozí konzumací rizikových potravin a mikrobiologickým vyšetřením stolice.

ČTĚTE TAKÉ: Není tuk jako tuk

Zdrojem infekce mohou být jak lidé, tak zvířata. K nákaze ze zvířete na člověka dochází nejčastěji prostřednictvím kontaminovaného masa nebo vajec. Bakterie salmonely ničí pouze vysoká teplota. Jsou odolné i vůči zmrazení, při kterém se uchovávají v klidovém stadiu, ale po rozmrazení začnou být zase aktivní. Salmonely může přenášet také hmyz, zejména mouchy.


     Bacilonosičství je zvláštní komplikací po prodělané salmonelóze. Za normálních
     podmínek salmonelóza sama od sebe odezní a bakterie jsou z těla vyloučeny ven.
     U některých lidí po prodělané nemoci bakterie přetrvávají ve žlučníku a dotyčný se
     tak stává zdrojem nákazy. Jedinou možností, jak dostat salmonely z těla ven, je
     žlučník vyoperovat. 

Nevhodné potraviny, dramatický průběh

Salmonelóza hrozí zejména při špatném zacházení s potravinami a nedostatečné hygieně při přípravě jídla. Vzhledem ke své povaze toto onemocnění vrcholí zejména v letních měsících, což je dáno zvýšenou konzumací rizikových potravin a vysokými teplotami, které způsobují zvýšenou kazivost potravin a tím příznivé podmínky pro rozmnožování bakterií.

Průběh salmonelózy bývá často dramatický, onemocnění propuká náhle. Nemocní se cítí velmi špatně, u zdravých jedinců obvykle po několika dnech potíže spontánně odezní. Komplikace mohou nastat u malých dětí, starších lidí a pacientů s chronickým onemocněním ledvin nebo srdce, případně s poruchou imunitního systému.

     Rizikové potraviny pro vznik salmonelózy:

 • Nedostatečně vařená vejce (volské oko, na měkko, na hniličku)
 • Potraviny s obsahem syrových vajec (cukrářské krémy, majonéza a zmrzlina)
 • Syrové nebo nepropečené maso při grilování
 • Masové polotovary (salámy, sekaná, jitrnice, tlačenka)
 • Mražené potraviny, které již jednou rozmrzly (zejména mražená drůbež) 

Jaké komplikace hrozí?

U všech nemocných, ale zejména u výše jmenovaných rizikových skupin, je potřeba dbát na dostatečnou náhradu nejen tekutin, ale i minerálů, k jejichž ztrátám při průjmech i zvracení dochází.

Příznaky dehydratace jsou: suchá kůže a sliznice, zrychlený tep, nízký tlak, v pokročilém stadiu apatie nebo naopak neklid, mohou se vyskytnout halucinace i ztráta vědomí.

Selhání ledvin je nejzávažnějším následkem dehydratace. Vzniká v důsledku minerálního a vodního rozvratu organismu. Hrozí zejména pacientům s chronickým onemocněním ledvin nebo srdce, neboť poškozené orgány nejsou schopné kompenzovat ztrátu tekutin a iontů.

Sepse hrozí pacientům s výrazně oslabenou imunitou. Salmonely se dostávají do krevního řečiště a mohou napadat různé orgány v těle (např. zánět mozkových blan, zánět kosti, absces měkkých tkání). 

Možnosti léčby

Především je třeba doplňovat tekutiny. Ideální jsou minerální vody, iontové nápoje, rehydratační roztoky, případně oslazený čaj.

Pacienta nutíme pít, i když nepociťuje žízeň. Co se týká léků, vhodné jsou přípravky na střevní dezinfekci, které střevo zbavují choroboplodných zárodků, dále také živočišné uhlí, které na sebe váže škodlivé látky a pomáhá je vylučovat z těla ven. Nedílnou součástí léčby je také dieta.

Antibiotika se u nekomplikovaných případů nepodávají. Výjimku tvoří pracovníci v potravinářství nebo ve zdravotnictví, kteří by po prodělané infekci měli preventivně podstoupit několikatýdenní léčbu antibiotiky s následnou kontrolou, aby se zabránilo bacilonosičství.

Salmonelóza je nejčastějším průjmovým onemocněním u nás, ročně je zaznamenáno přes 10 tisíc případů, v případě epidemií, kdy se z jednoho zdroje nakazí velké množství lidí, se počet nemocných zvyšuje. Proto salmonelóza podléhá povinnému hlášení a pokud se vyskytne, je potřeba snažit se vypátrat zdroj onemocnění a zamezit dalšímu šíření nákazy. Pro snížení rizika výskytu salmonelózy mají zásadní význam preventivní opatření.

 6 kroků prevence

 1. Vyhýbat se rizikovým potravinám, zejména polotovarům a hotovým jídlům, u nichž nevíme, za jakých podmínek byly připraveny.
 2. Důkladná tepelná úprava rizikových potravin, tj. zahřát všechny části konzumovaného jídla na teplotu alespoň 75 °C po dobu nejméně pěti minut.
 3. Pečlivé dodržování hygienických návyků, mytí rukou před každou manipulací s jídlem a po použití toalety.
 4. Správné skladování potravin v uzavřených obalech, v suchu a chladnu.
 5. Kuchyňské nádobí udržovat v naprosté čistotě. Používat odlišné prkénko a nože na krájení a porcování masa a jiných potravin.
 6. Jednou rozmrazené potraviny znovu nezamrazovat. 

 

MUDr. Kateřina Uxová

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►