Komerční sdělení

Jak pomáhá kloubům kyselina hyaluronová či hyaluronan?

Názvy  kyselina  hyaluronová,  hyaluronát  či  hyaluronan  sodný  jsou  používány jako  synonyma  odkazující  v podstatě  na jednu  látku.  Kyselina  hyaluronová  se za fyziologických  podmínek  v živých  organismech  nevyskytuje.  Samotná  kyselina hyaluronová  se  vyskytuje  pouze  v chemických  laboratořích,  protože  rychle  dochází k její  degradaci  a její  roztok  je  velmi  kyselý.  V živých  organismech  se  vyskytuje ve formě  solí  sodíku,  draslíku,  vápníku  atd.  Pro  tyto  soli  se  používá  název  hyaluronan či  hyaluronát.  Jedná  se  však  o stejnou  látku.

Jak kloubům pomáhá kyselina hyaluronová

Hyaluronan je látkou tělu vlastní, tvoří jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty pojivových, epiteliálních a nervových tkaní. Ve velkém množství se nachází v očním sklivci, synoviální tekutině, kůži a v místech její degradace v játrech a slinivce. Tělo člověka obsahuje asi 15g hyaluronanu sodného.

Hyaluronan je využíván v injekcích do kloubů

Ale také v krycích materiálech, očních či nosních kapkách, kosmetických přípravcích či doplňcích stravy. Může být nízkomolekulární či vysokomolekulární. Každý se používá pro jinou indikaci. Zjednodušeně řečeno, nízkomolekulární hyaluronan sodný se používá spíše zevně, vysokomolekulární hyaluronan se používá vnitřně, perorálně. Hyaluronan na sebe váže vodu a pojme přibližně tisícinásobek vody ke své hmotnosti. Ovlivňuje viskoelastické vlastnosti kloubní tekutiny a hydrataci pojivových tkání, chrupavek a rovněž kůže.

Dosud se hyaluronan aplikoval do kloubu jenom injekčně. Cílem je, aby se nahradila či doplnila chybějící kloubní tekutina, nebo aby se zlepšily její viskoelastické vlastnosti a následně pohyblivost kloubů. Tyto injekce se většinou aplikují čtyř až osmkrát. U někoho jsou bolestivé, jiný pacient je snáší dobře.

Nyní se však objevila řada kvalitních studií (Oral hyaluronan relieves knee pain: a review Oe et al. Nutrition Journal (2016)) ověřujících vliv perorálně podávaného vysokomolekulárního hyaluronanu a ukázalo se, že je možné jej podávat perorálně, a že jeho podávání přináší kýžené zlepšení pohyblivosti kloubů. Je tam ovšem několik podmínek, které je třeba dodržet. Jsou to typ hyaluronanu, jeho kvalita, denní dávka a potřeba dlouhodobého podávání. Jelikož jsme schopni tyto podmínky vyplývající z řady studií dodržet, rozhodli jsme se vhodným hyaluronanem obohatit již účinný Geladrink® Forte a vznikl Geladrink® Forte HYAL, který přináší další zlepšení účinnosti – hloubkovou výživu buněk kloubních tkání, regeneraci a ochranu kloubních tkání, zlepšení viskoelastických vlastností kloubní tekutiny, ústup pohybových obtíží, zlepšení pohyblivosti a kvality života.

Ing. Kateřina Marie Dušková,
Orling 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►