EREKTILNÍ DYSFUNKCE NETRÁPÍ JEN SENIORY

Neschopnost udržet erekci penisu v dostatečné tuhosti a po dostatečnou dobu nutnou pro kvalitní pohlavní styk. Erektilní dysfunkce je noční můrou nejednoho muže. Proč k dysfunkci dochází a jak ji léčit?

Ve věkové skupině mužů starších 50 let se poruchy erekce vyskytují u více než poloviny. Porucha ale není vzácná ani u mladších mužů. Pokud se jedná o příležitostnou záležitost, není potřeba se znepokojovat. O erektilní dysfunkci hovoříme při pravidelně se opakujících poruchách, tj. pokud se obtíže s dosáhnutím a udržením erekce objevují při 50 až 75 % pokusů o sexuální styk.

Problém s erekcí je nutné řešit při 50 – 75 % pokusů o styk

Při vzrušení pošle mozek signál nervům vedoucích z míchy ke genitáliím. To způsobí, že tepny začnou přivádět více krve do topořivých tělísek penisu. Začnou se uzavírat žíly, aby krev odtékala zpět jen v malé míře. Při naplnění dutinek topořivých těles krví dochází k erekci. Zároveň se napřimuje houbovité tělísko uvnitř penisu a roztahuje se močová trubice, aby spermie měly lepší průchod.

Proč ale dochází k dysfunkci? Příčiny mohou být organické, nebo psychogenní. Organické jsou častější a dělí se ještě na cévní a neurogenní.  U cévních dochází k poruchám krevního zásobení, které jsou způsobeny kornatěním přívodných tepen. Neurogenní příčiny jsou zpravidla způsobeny postižením nervů po operacích v oblasti malé pánve (obvykle u nádorů). Při cukrovce jsou postiženy jak tepny, tak nervová vlákna.

Čtěte také: Prostata. Jak poznáme, že je něco v nepořádku?

V každém případě erektilní dysfunkce může být příznakem jiného závažného onemocnění, a proto je při opakujících se problémech nutné vyhledat odborného lékaře – urologa, androloga, případně sexuologa nebo psychiatra-sexuologa.

Psychogenní příčiny jsou méně časté a obvykle se objevují u mladších mužů. Pokud dochází k nočním erekcím, které jsou nezávislé na erotogenní stimulaci, anebo nedosáhne-li muž erekce při masturbaci, jedná se o poruchu spíše psychogenního charakteru. Problém pak je, že muž se už dopředu bojí svého dalšího selhání a ocitá se v začarovaném kruhu.

Poruchy erekce mohou způsobovat i některé léky. Nejčastěji to jsou léky užívané při vysokém krevním tlaku (antihypertenziva), některé druhy antidepresiv, léky na žaludeční vředy, spasmolytika užívaná při žlučníkových a ledvinových kolikách, antihistaminika při léčbě alergií a také antimykotika pro léčbu plísní a některá chemoterapeutika užívající se při léčbě nádorů.

Jak se erektilní dysfunkce diagnostikuje?

V dnešní době diagnostika probíhá většinou pomocí neinvazivních metod, nejčastěji pomocí ultrazvuku. Penis se vyšetřuje v klidu a poté při erekci vyvolané podáním vazoaktivní látky přímo do topořivého tělesa. Měří se též cévní průtok. Na přesné diagnostice závisí i následná léčba.

Také v případě erektilní dysfunkce se na vzniku potíží podílí životní styl. Pokud chcete dysfunkci zabránit, pokuste se vyvarovat kouření, které zužuje tepny. Nepožívejte nadměrné množství alkoholu (utlumuje), dopřejte si dostatek spánku i zdravého odpočinku. Omezte stres. A pokud se příznaky začnou vyskytovat opakovaně, neotálejte s návštěvou odborného lékaře.

Jak erektilní dysfunkci léčit?

1) Při poruchách cévního zásobení se podávají léky, které jsou schopné zvýšit přívod krve do topořivých těles. Nejčastěji se používají PDE-5 inhibitory (inhibitory fosfodiesterázy): sildenafil, tadalafil, vardenafil. Podávají se perorálně.
Léčbu vždy indikuje lékař, nelze podávat pacientům s ischemickou chorobou srdeční, kteří užívají nitráty, mohlo by dojít i ke smrtelným komplikacím. Současně s léky je nutné upravit celkový zdravotní stav a životosprávu.

2) Pokud je výše zmíněná léčba neúčinná, lze aplikovat injekce blokátorů prostaglandinu E přímo do topořivých těles. Pacient si může takto aplikovat léčbu sám. Musí však být seznámen s možností vzniku dlouhodobé erekce jako nežádoucího účinku.

3) Další možností jsou vakuové pumpy. Penis se vloží do vakuové komůrky a díky podtlaku dojde k erekci. Poté je z vakuové pumpy stažen na kořen penisu speciální plastový kroužek, který blokuje odtok krve žilním systémem, a udržuje tak erekci i nadále.  I v tomto případě je důležité poradit se s lékařem a používat jen homologované vakuové pumpy.

4) Pokud selžou všechny tři výše uvedené způsoby léčby, připadá v úvahu penilní protéza.  Je to nevratný krok, kdy při operaci dochází k úplnému zničení vlastní topořivé tkáně. Penilní protézy jsou dvojího druhu – semirigidní, které udržují penis ve stálé erekci, a nafukovací, kdy je erekce řízena uživatelem dle vlastního přání. Tento druh protézy je však podstatně dražší a jeho cena se pohybuje kolem 200 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Kateřina Uxová

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►