Diabetes III. díl: Moderní léčba a doporučení pro aplikaci insulinu

Terapie diabetu se odvíjí od daného typu cukrovky, od výše hladiny hyperglykémie, od věku nemocného či od spolupráce pacienta s lékařem. Roli samozřejmě hraje celá řada dalších faktorů, které musí vzít diabetolog v potaz. 

Diabetes Moderní léčba a doporučení pro aplikaci insulinu

Než se budeme zabývat samotnou léčbou diabetu, podáváním léčiv snižujících hladinu cukru či aplikací insulinu, je dobré zmínit i možnost fytoterapie, která sice danou léčbu nemůže nahradit, ale může ji zlepšit a snížit dávky léků. Jedná se o různé čajové směsi nebo tobolky naplněné suchými extrakty bylin, které lze obstarat v lékárně. Nejčastěji obsahují nať borůvky, jestřabiny, plod fazole bez semen, kořen a nať pampelišky, kůru skořice, kořen čekanky, listy gymnemy. Dané bylinky obsahují látky stimulující například sekreci insulinu, snižující insulinovou rezistenci či zpomalující vstřebávaní sacharidů ve střevě.

Léčba diabetu II. typu

Pokud se jedná o diabetika se zachovalou sekrecí insulinu, podávají se tzv. antidiabetika, která na základě rozličných mechanismů účinku mají za úkol v konečném výsledku snížit hladinu cukru v krvi. Z důvodu čím dál tím většího výskytu tohoto typu cukrovky existuje oproti jiným onemocněním poměrně velké množství léčiv, nejčastěji v podobě tablet k polykání nebo i injekcí k aplikaci pod kůži. Tyto přípravky obsahují například látky zvyšující citlivost buněk na insulin. Mezi ně patří lék první volby mnoha pacientů, metformin. Výhodou těchto léčiv kromě pozitivního účinku je, že nevyvolávají hypoglykémii a nezvyšují hmotnost nemocných.

Fytoterapie aneb síla bylin Tato léčebná metoda, která má tisíciletou tradici, pracuje s léčivými rostlinami. Základem při použití fytoterapie je celostní diagnostika, protože jen tak lze docílit účinné léčby.

Dále jsou to léčiva zvyšující sekreci insulinu. Některá z nich ale mohou díky zvýšení insulinu v krvi vyvolat hypoglykémii nebo mohou zvýšit hmotnost pacienta. U novějších látek je samozřejmě snahou tyto nežádoucí účinky eliminovat. Také lze zmínit léčivo akarbóza, které zabraňuje rozkladu sacharidů v trávicím traktu a tím i jejich následnému vstřebání. Lze ji využít u osob s vysokou glykémií právě po jídle.

     Co je důležité při aplikaci insulinu?

  • Mít čisté ruce a čisté místo pro vpich injekce.
  • Střídat aplikační místa. Nejvhodnější místa jsou břicho, stehno, hýždě nebo paže. Před podáním vytvořit kožní řasu, aby došlo k aplikaci do kůže a ne do svalu.
  • Nepoužívat opakovaně již použitou jehlu.
  • Kontrola správné volby daného insulinu.
  • Kontrola insulinu samotného. U insulinů v podobě suspenze je mléčné zabarvení v pořádku a pro promíchání je dobré suspensí netřepat, ale otočit pero několikrát nahoru a dolů.
  • Správné uchovávání insulinu. Nenačatá pera se skladují v lednici při teplotě 2 až 8 °C, načatá se uchovávají při pokojové teplotě. 


Mezi novější léky patří látky zabraňující zpětnému vstřebávaní glukózy v ledvinách, a tak glukóza odchází močí z těla ven. Díky danému mechanismu účinku nezpůsobují hypoglykémii. Také často pomáhají snížit váhu pacienta. Za zmínku stojí, že u těchto léků je důležité dodržovat pitný režim (glukóza na sebe váže vodu a dochází tedy k jejím větším ztrátám) a dostatečnou intimní hygienu.

V případě, že dojde k vyčerpání insulinu, si jej i diabetik II. typu musí začít aplikovat a jeho terapie je tak obdobná jako u cukrovky typu I.

Léčba diabetu I. typu

Jelikož je hyperglykémie způsobená tím, že slinivka netvoří insulin, terapie spočívá v jeho náhradě. Insulin nelze kvůli rozkladu v trávicím ústrojí podávat perorálně. Pacient tedy musí téměř vždy aplikovat tento hormon pomocí injekčního pera. Občas se lze také setkat s insulinovou pumpou, což je malý přístroj připnutý například k pásku, z kterého vede hadička přímo pod kůži pacienta, který může sám měnit dávky insulinu dle aktuálního stavu (dle stravy, dle fyzické námahy).

ČTĚTE TAKÉ: Cukr v krvi a životní styl. Opravdu spolu souvisejí?

Jaké jsou druhy insulinu?

Insulin můžeme rozdělit na přirozený humánní insulin nebo různě upravený humánní insulin (tzv. insulinová analoga). Těmito modifikacemi lze dosáhnout různého nástupu účinku a doby jeho trvání. Insuliny a jejich analoga dělíme na ty s rychlým či pomalejším nástupem účinku, a na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Účinek krátkodobého humánního insulinu nastupuje pomaleji čili je dobré ho podat přibližně půl hodiny před jídlem, u insulinových analog je nástup rychlejší, aplikují se krátce před jídlem nebo ihned po něm. Střednědobé a dlouhodobé insuliny a analoga se podávají nezávisle na jídle, zpravidla každý den ve stejnou dobu.

Pečujeme o diabetické pacienty, navštivte nás!
Najděte Alphega lékárnu


Na závěr je dobré zmínit, že rozlišujeme konvenční a intenzifikovaný režim léčby diabetu. U intenzifikovaného je snahou co nejvíce kopírovat fyziologii, takže se různé insuliny aplikují několikrát denně. Využívá se u mladých diabetiků I. typu, u dobře spolupracujících diabetiků II. typu s těžkou poruchou. Konvenční režim, kdy dochází ke kombinaci podávání antidiabetik ve formě tablet a insulinu 1 až 2x denně, se uplatňuje zpravidla u hůře spolupracujících pacientů s diabetem II. typu se zachovalou činností slinivky.

PharmDr. Eliška Kouřilová

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►