Diabetes II. díl: Diagnostika, měření glykémie, dia potraviny a umělá sladidla

Pro určení diabetu a kontrolu vývoje tohoto onemocnění je důležité znát správné hodnoty hladiny krevního cukru a dalších parametrů. Dále by také každý již diagnostikovaný pacient měl provádět tzv. self-monitoring, tedy být schopen změřit si sám v domácím prostředí změřit glykémii glukometrem.

Diabetes Diagnostika, měření glykémie, dia potraviny a umělá sladidla

O tzv. prediabetu (předchůdci cukrovky) mluvíme, pokud je hladina glukózy nalačno mezi 5,6 až 7 mmol/l, o diabetu a vyšší hyperglykémii, pokud je opakovaně nad 7 mmol/l. Dalším screeningovým parametrem je stanovení hladiny tzv. glykovaného hemoglobinu odrážející dlouhodobější stav pacienta, kdy hodnoty do 38 mmol/mol lze považovat za nepřítomnost cukrovky, hodnoty 38 až 48 mmol/l jsou hodnotami hraničními a nad 48 mmol/mol je diagnostikován diabetes.

     Měření hladiny krevního cukru glukometrem

     Co je třeba pro domácí měření?

 • Glukometr (přístroj k měření)
 • Testovací proužky k danému glukometru
 • Autolanceta (odběrové pero sloužící k získání vzorku krve)
 • Lanceta (malá jehla vkládající se do odběrového pera k umožnění vpichu)

     Správný postup:
     (přesný postup je vždy uveden v manuálu konkrétního glukometru)

 1. Místo odběru by mělo být čisté a suché (ideálně bříško prstu, z důvodu nižší bolestivosti je vhodnější než přední část, alternativní místa: dlaně, předloktí, lýtka). Před měřením si umyjeme a osušíme ruce. Desinfekci neužíváme kvůli případnému zkreslení výsledků.
 2. Do autolancety vložíme lancetu a nasadíme ochranný kryt, na kterém obvykle můžeme vybrat požadovanou hloubku vpichu. Nakonec autolancetu připravíme k odběru krve natáhnutím.
 3. Dále do glukometru vložíme na doraz testovací proužek, tím se přístroj většinou sám zapne a je připraven. (Starší glukometry někdy požadovaly zadání kódu uvedeného u používaných proužků.) Pro každé měření je vždy třeba použít nový proužek a nádobku po vyndání proužku ihned uzavřít.
 4. Přiložíme autolancetu k boční straně špičky prstu a zmáčkneme spouštěcí tlačítko, čímž daná lanceta (jehla) vystřelí a dojde k vytvoření kapky krve.
 5. Glukometr s již zasunutým proužkem přiložíme ke kapce krve a dojde k jejímu nasátí. Měřič často zvukovým signálem ohlásí nasátí dostatečného množství krve.
 6. Po pár sekundách přístroj zobrazí výsledek měření glykémie.

     Nejčastější problémy a chyby během měření glukometrem:

 • Malá kapka krve či znečištěné místo jejího odběru
 • Špinavé, navlhlé či prošlé testovací proužky, nevhodný druh pro daný glukometr, chybně zadaný kalibrační kód nových proužků (pokud ho glukometr vyžaduje)
 • Chybně měřící nebo znečištěný glukometr, slabá baterie 


K potvrzení stanovení diabetu se také provádí tzv. oGTT (orální glukózový toleranční test), často například k diagnostice gestační cukrovky mezi 24. až 28. týdnem těhotenství. Pacient vypije roztok se 75 gramy glukózy. Obecně lze říci, že pokud je po dvou hodinách hladina glukózy pod 7,8 mmol/l, lze diabetes vyloučit, jestliže jsou hodnoty v rozmezí 7,8 až 11 mmol/l, jedná se o porušenou glukózovou toleranci a nad 11 mmol/l je diagnostikována cukrovka. U těhotných jsou sledovány tři hodnoty hladiny krevního cukru - nalačno (u zdravých ideálně do 5 mmol/l), po jedné hodině (do 10 mmol/l) a po dvou hodinách (do 8,5 mmol/l) od vypití roztoku.

ČTĚTE TAKÉ: Diabetes III. díl: Moderní léčba a doporučení pro aplikaci insulinu

V rámci kontroly by každý diabetik měl dostatečně dbát na tzv. self-monitoring. V užším pojetí samostatné měření glykémie glukometrem (viz box), v širším slova smyslu se jedná také o měření krevního tlaku, kontrolu hmotnosti, pravidelnou kontrolu nohou, sledování přítomnosti cukru, ketolátek a bílkovin v moči pomocí speciálních diagnostických proužků, které lze zakoupit v lékárně.

Nejen při diabetu je doporučeno přijímat potraviny bohaté na vlákninu, minerály a vitaminy.

V rámci sledování metabolického syndromu typického pro diabetiky II. typu se kromě zvýšené hladiny krevního cukru kontroluje hodnota krevního tlaku, obvod pasu pacienta, hladina tzv. HDL cholesterolu („hodného cholesterolu“) a triacylglyceridů v krvi.

Pečujeme o diabetické pecienty, navštivte nás!
Najděte Alphega lékárnu

Strava

Každý diabetik a člověk s predispozicí k cukrovce by měl dbát na vhodnou stravu a kvůli zvýšené ztrátě tekutin také hodně pít, samozřejmě neslazené nápoje. U obézních pacientů velmi pomůže snížení hmotnosti. Pro diabetes je typický zvýšený sklon k oxidativnímu stresu (tvorbě škodlivých vol- ných radikálů), proto je velmi důležitý dostatečný přísun tzv. antioxidantů (vitamin C, E, selen, zinek). Diskutabilní je ve snaze o omezení klasického cukru užívání tzv. dia potravin a umělých sladidel. Dia potraviny jsou sice potraviny bez cuk- ru, jsou však bohaté na obsah tuku a energie. Jsou tedy vhodné pouze u neobézních pacientů, většinou diabetiků I. typu. U umělých sladidel (sacharin, aspartam, acesulfam K, cyklamat), která sice osladí a nemají vliv na glykémii, je velmi často dis- kutována jejich bezpečnost. Případné riziko se doporučuje redukovat jejich kombinováním a z důvodu možného nebezpečí nejsou určena dětem ani těhotným ženám. Často dnes bývá do- poručováno sladidlo z rostliny Stevia rebaudiana, které je přírodní, a není tedy vyráběno synteticky.

PharmDr. Eliška Kouřilová 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►