CRP testy pro rozlišení infekce

Pomocí CRP testů zjišťujeme koncentraci látky, která se nazývá C-reaktivní protein (CRP) v krevní plazmě. Podle naměřených hodnot pak můžeme usuzovat na přítomnost různých, nejčastěji zánětlivých onemocnění.

CRP testy pro rozlišení infekce

Hodnoty CRP dosahují zvláště vysokých hodnot při infekcích způsobených bakteriemi. Naopak virová onemocnění hladiny CRP příliš nezvyšují. V praxi se proto CRP test využívá zejména v ordinacích praktických lékařů k rychlému zjištění, o jaký typ infekce se jedná, a zda bude vůči němu účinná antibiotická léčba. V současné době jsou již k dispozici i CRP testy k domácímu použití, které se dají koupit přímo v lékárně.

Co je C-reaktivní protein

Je jednou z látek, které patří do skupiny ukazatelů akutní fáze zánětu. Zánět obecně je obranná reakce imunitního systému namířená proti vnějším i vnitřním škodlivinám. Těmi mohou být jak infekční agens (viry, bakterie, plísně), tak poškozené, odumřelé nebo jinak změněné buňky vlastního těla (např. nádorovým bujením nebo autoimunitními procesy).

Při této reakci buňky imunitního systému aktivně produkují a do svého okolí uvolňují celé spektrum látek, které zejména v játrech navozují syntézu různých bílkovin. Jejich úkolem je podílet se na odstranění škodliviny, která zánět způsobila. Koncentrace těchto bílkovin v plazmě výrazně stoupá a dominantní je právě C-reaktivní protein. Váže se na poškozené buňky nebo infekční mikroorganismy a podílí se na jejich eliminaci.

Kdy dochází ke zvýšení CRP?

Normální hladina CRP je do 5 mg/l. Jeho hladina se zvyšuje zejména v těchto případech:

  • U akutní bakteriální infekce hodnoty mohou stoupnout až na 200-300 mg/l, nejvyšší jsou během prvních dvou dnů od propuknutí infekce.
  • U virových infekcí se hladiny CRP příliš nezvyšují, obvykle jsou mezi 5-40 mg/l.
  • Při traumatickém postižení tkání např. úrazy nebo též chirurgické zákroky. Po operaci je hladina CRP zvýšená, ale během 3 dnů se začíná vracet k normálu. Zůstává-li nadále zvýšená, znamená to přítomnost zánětu jako pooperační komplikace.
  • Pokud chybí příznaky infekce a CRP je mírně zvýšené, může to být projev některého autoimunitního onemocnění nebo nádorového bujení.
  • Zvýšené CRP je i u akutního infarktu myokardu (jako následek odumření tkáně).
  • Lehce zvýšené CRP může být i po extrémní fyzické zátěži a dále u kuřáků, diabetiků, a těhotných žen ve 3. trimestru.
  • Dlouhodobě vyšší hodnoty CRP značí přítomnost chronického zánětu v těle a tyto osoby mohou mít zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, vysokého krevního tlaku nebo demence.

Omezení nadměrného užívání antibiotik

Stanovit, zda se jedná o bakteriální nebo virovou infekci pouze na základě příznaků, nebývá často jednoduché ani pro zkušené lékaře. Naměřené hladiny CRP mohou velmi pomoci ke zpřesnění diagnózy, což je klíčové pro správnou volbu léčby. Zatímco bakteriální infekce lze léčit antibiotiky, na léčbu virových onemocnění zatím žádná příčinná léčba většinou neexistuje a obvykle jen zmírňujeme příznaky (např. léky tlumící horečku kašel, bolest v krku).

Antibiotika jsou vůči virovým onemocněním naprosto neúčinná a jejich nadměrné užívání navozuje bakteriální rezistenci. Bakterie přestávají být odolné vůči dříve běžně užívaným antibiotikům, zvládání infekčního onemocnění se stává obtížnější a vůči mikrobům je potřeba nasazovat alternativní a dražší antibiotika, která mohou mít i závažné vedlejší účinky.

Rezistence vůči antibiotikům je celosvětovým problémem.

Příčiny antibiotické rezistence jsou jak na straně lékařů, tak na straně pacientů: předepisování antibiotik v případě viróz, nadměrné používání širokospektrálních antibiotik bez zjištění, zda je původce onemocnění vůči danému antibiotiku citlivý, ale i nedodržení správného dávkování a délky léčby stanovené lékařem.

Dodržení správné dávky a intervalu, ve kterých se mají antibiotika užívat, je nutné pro zachování takové koncentrace léčiva, která mikroorganismy buď usmrcuje nebo zastavuje jejich množení. Totéž platí pro doporučenou dobu podávání. Antibiotika se musí vždy doužívat až do konce, a to i když se nemocný cítí již zcela zdráv.

Lékař nebo domácí léčba?

Zjištění hladiny CRP u lékaře lze provést buď odběrem krve ze žíly a jejím následným zasláním do laboratoře (v tom případě si však na výsledek počkáme do druhého dne) anebo přímo na místě CRP testem z kapky krve odebrané z prstu, který výsledek zjistí již během několika minut. Tyto testy jsou dostupné i v lékárnách, takže je možné provést si test v pohodlí domova a až na základě jeho výsledku posoudit, zda je návštěva lékaře nutná či ne.

V případě nekomplikované virózy (většinou se jedná o zánět dýchacích cest, CRP je do 40 mg/l) je návštěva lékaře obvykle zbytečná. Postačí klid na lůžku, hodně tekutin a mírnění příznaků jako jsou kašel, rýma a zvýšená teplota vhodnými léčivy. Lékaře je potřeba vyhledat pouze při náhlém zhoršení stavu. Pokud je však hladina CRP vyšší jak 40 g/l, jedná se zřejmě o bakteriální infekci a potom je návštěva lékaře na místě.

MUDr. Kateřina Uxová

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►