Autonehoda: Víte, jak se zachovat?

Spolu s prázdninami přichází i rizikové období roku spojené s častým výskytem autonehod. Na silnice vyráží méně zkušení řidiči, ale na vině je i únava, stres a další faktory ovlivňující pozornost a pohotovost při řízení. Nehoda se nemusí týkat přímo nás, ale můžeme se stát jejími svědky, jak se v takových případech zachovat a jak poskytnout první pomoc?

Možnost, že se staneme účastníkem autonehody, nebo jejím svědkem si nechceme ani připustit, ale s naší zvýšenou mobilitou auty a dalšími dopravními prostředky se zvyšuje i riziko, že se s nehodou setkáme, zvláště v létě, které patří ke statisticky nejkritičtějším obdobím. 

Autonehoda: nejkritičtější jsou v létě

Přestože se to může zdát jako jeden z nejtěžších úkolů, pokud se staneme účastníky autonehody, nebo jejími svědky, je nezbytné zachovat klid, zorientovat se v situaci, celkově ji zhodnotit a zajistit bezpečnost jak na místě nehody, tak svou vlastní. 

Kdy hlásit dopravní nehodu policii? 

V případě, že škoda na majetku nepřesáhne 100 tisíc Kč, stačí vyplnit evropský záznam o nehodě. Pokud nemáte předtištěný formulář, využijte list papíru, nezbytné je, aby obě strany dokument podepsaly, a tím vyjádřily vzájemnou dohodu. 

Na policii je nezbytné hlásit případy, při kterých dojde ke zranění osob, škodě na majetku třetí osoby, nebo škodě na majetku vyšší než 100 tisíc Kč, nebo pokud je škoda nižší než 100 tisíc Kč, ale nedohodneme se s druhou stranou. 

      Jsem účastníkem autonehody, co mám udělat jako první? 

  1. Vypněte zapalování, zatáhněte ruční brzdu, zapněte výstražná světla. 
  2. Zjistěte, zda jsou spolucestující v pořádku, nebo jestli utrpěli nějaká zranění. 
  3. Vystupte z vozu, oblékněte si výstražnou vestu. 
  4. Zamezte řetězení nehody, umístěte výstražný trojúhelník (nejméně 50 m, na dálnici 100 m za vozidlem). 
  5. Přesuňte se s ostatními pasažéry, kteří se dostali z vozu, do prostoru mimo vozovku.

Přivolejte záchrannou službu 

Je-li některý z účastníků nehody zraněný, je nezbytné poskytnout mu první pomoc, čímž je myšleno zavolat záchrannou službu. Pro volání na záchranou službu použijte telefonní číslo 155. V případě, že událost vyžaduje zásah záchranné služby, hasičů anebo policistů současně, můžete kontaktovat také linku 112. 

Při rozhovoru s dispečerem uveďte své jméno a příjmení, popište co nejpřesněji místo události, formulujte, co se stalo, kolik osob se nehody účastnilo, kolik jich je zraněných a jaká zranění utrpěli. Při volání je nezbytné zachovat klid a rozvahu, komunikovat srozumitelně. Operátor tísňové linky vás bude celým rozhovorem provádět.

      Jsem svědkem autonehody, jak se mám zachovat? 

  1. Zapněte výstražná světla. 
  2. Oblékněte si výstražnou vestu.
  3. Dbejte na vlastní bezpečí. 
  4. Zorientujte se v situaci a poskytněte první pomoc.

Jak poskytnout první pomoc? 

Pokud je někdo ze spolucestujících v bezvědomí a nedýchá, okamžitě začněte s resuscitací. Oživování vyžaduje vytažení zraněného z vozu, ve vozidle není resuscitace možná. Jestliže je zraněný v bezvědomí, ale dýchá normálně, nehrozí mu žádné akutní nebezpečí, proto ho nechte ve vozidle a resuscitaci neprovádějte. 

ČTĚTE TAKÉ: Cestovní lékárnička aneb Bez čeho neodjíždět

Jemně s postiženým zatřeste a hlasitě ho oslovte, tím zkontrolujete, zda je při vědomí. Jestliže nereaguje, zprůchodněte mu dýchací cesty záklonem hlavy se zvednutím brady a začněte s resuscitací. Proveďte 30 stlačení hrudníku do hloubky alespoň 5 cm frekvencí dvakrát za vteřinu, poté proveďte dva vdechy (pokud neumíte, či nemůžete dýchat, provádějte nepřetržitě stlačování hrudníku) a pokračujte v resuscitaci. Pokud postižený začne normálně dýchat, resuscitaci ukončete.

TIP: Aplikace Záchranka

S chytrými telefony přišlo i chytré řešení přivolání pomoci. Aplikace Záchranka je napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí aplikace číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s přesnou polohou volajícího. Obsahuje také praktické informace o první pomoci i interaktivní návod, jak první pomoc poskytovat.

Když krev stříká nebo silně vytéká z rány, je nezbytné zastavit krvácení. K tomu poslouží tlakové obvazy, jeden obvaz nechte stočený v ruličce a přiložte ho na ránu, druhým obvazem ránu pevně utáhněte a obvažte. Jestliže krvácení neustává, zaškrťte místo mezi ránou a srdcem škrtidlem, poslouží i pásek, kravata nebo šátek. Má-li zraněný v ráně zabodnutý nějaký předmět, nevyndávejte ho, aby nedošlo ke zhoršení krvácení. 

 

Najdi lékárnu

Najít Vaší nejbližší lékárnu:

Použijte vyhledávací pole výše.

Lékárny Alphega od A do Z ►